Kto zvíťazí, choroba alebo Božia sila?

Liturgické čítania na 6. nedeľu v období cez rok B nájdete na tomto odkaze.

 

Marek vo svojom evanjeliu strieda informačné súhrny s trajlerovými ukážkami Ježišovej činnosti. Aj v nedeľnom čítaní, po jednom z takých obsažných sumárov, nasleduje pre nás na počutie priam triviálne uzdravenie malomocného. Preto sa naň zadívajme pozornejšie.

 

To, že malomocenstvo bolo v staroveku jednou za najstrašnejších prudko infekčných chorôb vieme. Okrem veľmi depresívnej prognózy zahŕňalo totálnu sociálnu izoláciu s bolestivým vnútorným rozporom: ak malomocný nechcel umrieť od hladu, napriek utiahnutosti, musel sa votrieť do blízkosti ľudí, aby si vyžobral niečo na jedenie. Čiže odkázaný na milosrdenstvo ľudí bol nútený sa im zároveň nemilosrdne vyhýbať. Jeho situáciu komplikovala aj kultová nečistota. Považovaný za prašivého žil sťaby exkomunikovaný od Boha i od ľudí.

 

Jeden z takýchto malomocných sa nenápadne priblížil k Ježišovi. Marek nám odhaľuje, že Ježiš podobné uzdravovania prežíval aj citovo. A že ho stáli. Píše, že sa nad malomocným zľutoval. No niektoré vzácne rukopisy uvádzajú, že sa na malomocného rozhneval. Ježiš sa totiž popri liečení chorých chcel dostať aj k slovu. A predsa malomocného uzdravuje, ba riskujúc aj svoje „znečistenie“ sa ho dokonca dotýka. Niekoho, kto dotyk druhého človeka možno už desaťročia nepocítil…  Aj napriek tomu, že kto sa vtedy malomocného dotkol, hneď sa považoval za malomocného i on. Kto zvíťazí, choroba alebo Božia sila?

 

Prehrala to lepra

Marek iba sucho konštatuje, že znechutene odišla a nechala ich oboch čistých. Ježiš, dbajúc na verejný poriadok, pošle uzdraveného za kňazom, ktorý mal úlohu hlavného hygienika, aby ho vyslobodil z doživotnej karantény a dal mu lekárske osvedčenie o uzdravení. Zároveň mu prísne, až hnevlivo nakázal, aby zvesť o svojom uzdravení nerozširoval. No uzdravenému to bolo, ako by hrach na stenu hádzal. Neudržal sa, čo zrejme Ježiš predvídal už vopred. To môže vysvetliť napätie, ktoré zrejme prežíval už pred jeho očistením. Uzdravený dobráčisko tak vzal zvestovanie evanjelia do svojich amatérskych rúk a Ježiša do času odstavil. „Kerygma“ alebo ošiaľ o zázračnom liečiteľovi sa evidentne aj vtedy šíril omnoho pohodlnejšie, než Ježišovo evanjelium. No a dnes máme zrejme šancu pochopiť tento Markov príbeh omnoho komplexnejšie. Či nie?

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať.

 

sestra Dáša