Tohtoročná kampaň na 2% z dane: Tentokrát to bude o nás sestrách

„Konkrétne tváre za vašimi 2% vaše sestry pre mladých.“ Naša tohtoročná kampaň na 2% z dane. Komunikujeme ňou na svedectve vlastného života a poslania benefity, ktoré priniesli vaše dary v podobe 2%.

 

Čo vidíte v tvárach nás saleziánok? A v tvárach tých, ktorým sa venujeme? Veríme, že my sestry sme tou tvárou pre mladých, ktorá ich podnecuje, motivuje, sprevádza, ale hlavne vždy spolu s nimi je vo vzájomnom raste.

 

„Sme tu pre mladých a počítame s mladými – spolupráca a rozširovanie sietí je dôležité – rovnako pre nás ako aj pre nich. Povzbudzuje v kráčaní, posilňuje v raste, motivuje k zapojeniu. Potrebujeme sa navzájom, či už v konkrétnych aktivitách, ale aj v takejto kampani. Zdieľame svoju skúsenosť, ktorá snáď môže osloviť aj ďalších a podnietiť pridať svoju „kvapku“ k šíreniu dobra,“ rozpráva o dôležitosti poslania  v spojení s 2% saleziánka Jana Kurkinová.

 

Darujte nám 2% pre ďalšiu konkrétnu tvár, ktorú každá sestra, vďaka dobrému vzdelávaniu a práci na sebe, môže pozitívne ovplyvniť. Tlačivo si môžete stiahnuť tu. Ďakujeme!