Od augusta budeme mať novú provinciálku, sestru Janu Kurkinovú. Dnes na sviatok don Bosca bolo zverejnené jej meno

Dnes oslavuje celá saleziánska rodina sviatok zakladateľa svätého Jána Bosca. práve v tento deň bolo zverejnené meno novej provinciálky. Sestra Jana Kurkinová prevezme službu od augusta 2024.

 

Krátky životopisný profil novej provinciálnej predstavenej

Sr. Jana sa narodila 22. decembra 1972 v Zlatých Moravciach. Má jednu sestru – dvojičku. Pred vstupom do rehole pracovala v ZDA v Zlatých Moravciach, neskôr ako referentka na obchodnom oddelení vo firme Samsung-Calex a tiež ako sprievodkyňa cestovného ruchu po rôznych európskych krajinách. So sestrami saleziánkami sa zoznámila v roku 1997. O rok neskôr začala rehoľnú formáciu. Prvé sľuby zložila 3. augusta 2002 v Trnave a o 6 rokov neskôr – 3. augusta 2008 – zložila večné sľuby v kostole Panny Márie Pomocnice v Bratislave na Miletičovej.

 

Juniorát a pôsobenie

Počas obdobia juniorátu študovala na Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave v odbore učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov náboženská a etická výchova. Šesť rokov pôsobila  v komunite sv. Jozefa v Bratislave – Petržalke. Počas tohto obdobia pracovala v mládežníckom Združení Laura, učila náboženstvo a apoštolsky pôsobila v saleziánskom mládežníckom stredisku v Bratislave na Mamateyovej. Od augusta 2008 sa jej novým domovom stala komunita provinciálneho domu FMA v Bratislave na Kremnickej. Naďalej pracovala v Laure, kde jej bola zverená služba predsedníčky Združenia.

 

Od 1. augusta 2009 prevzala službu provinciálnej ekonómky, ktorú vykonávala do augusta 2012, kedy ju vtedajšia generálna predstavená sr. Yvonne Reungoat, FMA menovala za provinciálnu predstavenú slovenskej provincie sv. Jána Bosca na šesťročie 2012 – 2018. Krátko po prevzatí služby  provinciálky – v októbri 2012 – bola zvolaná do Rady Konferencie vyšších predstavených ženských reholí (KVPŽR) a po 3 rokoch – v novembri 2015 – za predsedníčku Konferencie. V službe predsedníčky pokračovala až do januára 2019, kedy vznikla spoločná Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS). Sestra Jana však aj naďalej zostala na KVRPS, kde pôsobila až do konca januára 2024.

 

V rámci provincie jej bola zverená formácia sestier junioriek. Pôsobila rok v komunite provinciálneho domu v Bratislave, potom prešla do Šamorína, odkiaľ sa však po roku vrátila do Bratislavy, aby v auguste 2020 prevzala službu predstavenej komunity sv. Jozefa v Bratislave – Petržalke a opätovne sa začlenila aj do pastorácie v saleziánskom mládežníckom stredisku v Bratislave na Mamateyovej. Tu pôsobí až doteraz. V období február až máj 2024 sr. Jana absolvuje kurz pre formátorov na Saleziánskej pápežskej univerzite v Ríme. Službu provinciálnej predstavenej prevezme v auguste 2024 za prítomnosti generálnej predstavenej sr. Chiary Cazzuoly.