Vyjde mu to aj vďaka tebe

V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. Preto nastúpil na loďku a sadol si; a celý z

Aj saleziánky ponúkajú ľuďom službu ucha

V spolupráci so spoločnosťou Telekom od 31. marca 2020 sú rehoľníčky na bezplatnej linke 0800 188 610 k dispozícii na telefonickej službe uch

Apokalypsa včera i dnes?

Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal: „Prídu dni, keď z toho, čo vidí

Často som sa so sestrami rozprávala o ich živote

Byť učiteľkou bol vždy jej sen a preto študuje učiteľstvo biológie a chémie. Aj keď mnoho času trávi v Nitre, pochádza z Ružomberka

Mladí v Egri stále pribúdajú

  (Eger-Maďarsko, 9. novembra 2011) Saleziánky sú v Egri prítomné od roku 1997, kedy im otec biskup zveril univerzitný interná

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk