Lebo rodina podľa vzoru tej Svätej je živým evanjeliom dneška

Liturgické čítania na sviatok Svätej rodiny- Ježiša, Márie a Jozefa nájdete na tomto odkaze.

 

Čítania z dnešného sviatku sú prepojené nielen východom z rodného kraja, ale predovšetkým radosťou z nového potomstva – od Abraháma až po Jozefa s Máriou. Červenou niťou ich života je viera. Počnúc Sárou, ktorej Pánov anjel prvej povedal, že Bohu nič nie je nemožné (Gn 18,14). Lebo uveril mu nielen Abrahám, ale aj ona. A ich radosť bola dvojnásobná, lebo Bohom požehnaný potomok prišiel nielen po celoživotnej neplodnosti, ale aj keď už obdobie plodnosti bolo definitívne za Sárou.

 

Rovnaká radosť presvitá aj pri novej Sáre – Alžbete, ktorá bola takisto dvojnásobne neplodná – telom i vekom. Podobná radosť však srší aj z Márie, ktorá – podľa zvyklostí tej doby – sa na obdobie svojej plodnosti iba pripravovala. Ona, ktorá muža nepozná, uverí anjelovi, že bude plodná aj bez telesného potvrdenia.

 

Všetci stáli tvárou v tvár ľudským nemožnostiam

Tri ženy spolu s Abrahámom i Jozefom, či Zachariášom nám to potvrdzujú. Najväčšia, pravá a trvalá radosť sa rodí až z viery – z naplnenia Božích prisľúbení. Aj keď ich možno ešte celkom nevidia, alebo keď majú len podobu bezmocného dieťaťa. Toto Božie prisľúbenie však neostane iba pri nežnom pohľade na batoľa. Zavŕši sa nielen krvavou obetou, v prípade Božieho syna na tom istom mieste, na ktorom Abrahám obetoval toho svojho. Ale i vierou vo vzkriesenie obetovaného dieťaťa.

 

Cirkev nám na pozadí týchto svätých rodín predkladá uvažovanie o tých našich. Najmä dnes rodinu ohrozuje celý rad vážnych problémov: regulácia pôrodnosti, rozpadnuté manželstvá, zabíjanie nenarodených, ekonomické problémy, prílišné miešanie sa štátu do výchovy detí a pod. Tvárou v tvár tejto situácii musíme svojím postojom znovu a znovu potvrdiť, že základom rodinného života je vzťah medzi mužom a ženou, ktorý má pre kresťanov sviatostný charakter. Potvrdzovať to, aj keď nie svojim priamym svedectvom, tak ich všestrannou podporou a pomocou. Lebo rodina podľa vzoru tých vyššie spomenutých je živým evanjeliom dneška.

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať.

 

sestra Dáša