Sr. Maria Assunta: „Je dobré, aby sestry mali v provincii rôznorodé výchovné poslanie, aby poskytli viac možností osloviť rôznych mladých ľudí.“

V dňoch 30.8.-19.11.2023 sa uskutočnila v Slovenskej Provincii sestier saleziánok kanonická vizitácia. Zvyčajne sa koná každých 6 rokov prostredníctvom členky generálnej rady z Ríma – tkz. radkyne vizitátorky. Radkyňa vizitátorka je delegátkou generálnej predstavenej Inštitútu FMA a navštevuje Provincie, ktoré sú jej zverené ako sestra medzi sestrami, aby tak posilnila spoločenstvo s Inštitútom. Cieľom vizitácie je posilniť puto lásky, upevniť záväzok vernosti Stanovám a podporiť rozvoj diel ako odpoveď na miestne požiadavky v duchu dona Bosca a Matky Mazzarellovej. Túto službu radkyne vizitátorky pre sestry saleziánky na Slovensku už druhé šesťročie koná sr.Maria Assunta Sumiko Inoue, ktorá nám poskytla krátky rozhovor.

 

Predstavenie sr.Marie Assunty Sumiko Inoue

Sr.Maria Assunta pochádza z Japonska. Prvé rehoľné sľuby zložila v Tokyu v r.1989. Vo svojej japonskej Provincii jej boli zverené rôzne služby – učiteľka náboženstva a dejepisu, zodpovedná za oratórium a pastoráciu povolaní, magistra noviciek, provinciálna radkyňa za formáciu, provinciálna predstavená japonskej Provincie sestier saleziánok. V r.2014 počas XXIII. Generálnej kapituly v Ríme bola zvolená ako radkyňa vizitátorka pre šesťročie 2014-2020 a na XXIV. Generálnej kapitule v r.2021 bola opäť pre túto službu zvolená na šesťročie 2021-2027.

 

Sr. Mária Assunta, pochádzaš z Japonska. Aká bola tam cesta tvojho povolania až po službu generálnej radkyne vizitátorky v Ríme?

Narodila som sa do kresťanskej rodiny. V mojej farnosti pôsobili kňazi verbisti a rehoľné sestry saleziánky, ktoré spolupracovali vo farnosti a vo farskej škole. Prirodzene som vyrastala v kresťanskom a saleziánskom prostredí, potom som dostala od Pána povolanie byť Dcérou Márie Pomocnice. Po prvých rehoľných sľuboch som pracovala na strednej škole ako učiteľka dejepisu a náboženstva a robila som nedeľné oratórium na františkánskej fare a v našom dome. Vždy som mala v sebe silnú túžbu venovať sa povolaniam a stať sa vychovávateľkou duší. Nechýbali mi možnosti sprevádzať mladých ľudí na ich ceste povolania, aj keď som ich sama nevyhľadávala. Veľmi som milovala tábory rozlišovania povolania pre mladých ľudí a nikdy som nepovedala nie, keď ma požiadali o pomoc s povolaniami. Potom ma moja provincia poverila animáciou pastorácie povolaní, formáciou dievčat a sestier. Pred zvolením za generálnu radkyňu vizitátorku som bola magistrou noviciek, provincálnou radkyňou za formáciu a provincálnou predstavenou.

 

Teraz si tu na Slovensku na kánonickej vizitácii saleziánok. Ako radkyňa vizitátorka prežívaš už svoj druhý mandát v Generálnej rade. Aké je to byť zodpovedná v takejto službe a ktoré krajiny by si mala v tomto šesťročnom období navštíviť?  Sú veľké rozdiely v prežívaní charizmy na jednotlivých územiach?

Ako radkyni vizitátorke mi niekedy hovoria, že som prišla na kontrolu. Namiesto toho vždy vysvetľujem, že kanonická vizitácia  je pre nás sestry FMA niečo oveľa rodinnejšie. Rovnako ako matka, ktorá má veľa dcér roztrúsených po celom svete, aj naša generálna matka chce vedieť, ako sa majú, ako žijú jej dcéry, aký majú vzťah s ostatnými atď., ale nemôže ich ísť všetky navštíviť, pretože je ich veľa a sú ďaleko. Preto pošle niekoľko dcér, ktoré s ňou žijú v Ríme, navštíviť ostatné dcéry. Radkyne vizitátorky sme teda predĺženou rukou našej generálnej matky.

Počas tohto šesťročného obdobia navštívim 10 provincií v 23 krajinách, pretože mnohé provincie majú viacero národov. Pôjdem aj na Ukrajinu, do Ruska, do krajín Blízkeho východu, preto vás prosím o modlitbu.

Veľa veciam sa učím návštevovaním našich sestier a žasnem, pretože pri všetkej rozmanitosti, ktorú vo svete máme, žijeme rovnakú charizmu a ľudia si v našom výchovnom  prostredí vážia preventívny systém výchovy.  Spája nás láska k našim zakladateľom, donovi Boscovi a matke Mazzarellovej, a vernosť Stanovám. Charizma Inštitútu sa stále viac rozvíja plynutím času, pretože Duch Svätý sa nikdy nezastaví.

 

Ako si vnímala život a prácu slovenských sestier saleziánok ?

Aj tu, na Slovensku, vidím vanutie Ducha Svätého. Veľmi si vážim, že naše sestry uvažujú o význame diel a domov, aby reagovali na potreby dnešných mladých ľudí. Sú otvorenejšie novosti a zmenám v porovnaní 7 rokov dozadu, keď som tu bola na vizitácii po prvý krát. Teší ma, že sa zlepšili aj niektoré podmienky bývania sestier. Mám veľa krásnych zážitkov z návštev našich komunít, najmä v mládežníckych strediskách a školách, kde naše sestry pracujú. Sestry sú kreatívne.

Možno aj vás bude zaujímať napríklad nová kaplnka zasvätená blahoslavenej Anne Kolesárovej na základnej škole v Banskej Bystrici, naša prítomnosť v Prešove, kde naše sestry začali nový druh práce výchovy a vzdelávania rómskych dievčat. Mám veľkú radosť, keď nájdem odvážne a kreatívne sestry, ktoré sa odvážia začať nové veci pre dobro mladých ľudí a dnešnej spoločnosti. Je dobré, aby sestry mali v provincii rôznorodé výchovné poslanie, aby poskytli viac možností osloviť rôznych mladých ľudí a reagovať na ich ľudské a duchovné potreby.

 

Máš nejaký odkaz pre saleziánsku rodinu na Slovensku?

Vnímam veľmi pozitívne spoluprácu a dobré vzťahy s mladými ľuďmi a medzi členmi saleziánskej rodiny na Slovensku. Saleziánski spolupracovníci a voluntárie dona Bosca (VDB) sú  tu na Slovensku najpočetnejšími skupinami v rámci sveta. Je to bohatstvo a sila pre Cirkev na Slovensku. Vyzývam vás, aby ste čoraz viac posilňovali spoluprácu v rôznych výchovných aktivitách vytváraním siete medzi komunitami a spoločne budovali solídnu výchovnú komunitu pri rešpektovaní rôznorodosti každej skupiny.

Tvárou v tvár dnešnej slovenskej spoločnosti, ktorá, sa mi zdá, má tendenciu vytvárať dva póly – liberalizmus a tradicionalizmus, ako saleziánska rodina môžete spoločne prispieť k budovaniu jednoty najmä v Cirkvi a pomôcť ľuďom integrovať všetko s rozvahou a skromnosťou, povzbudzujúc ich, aby srdce prešlo od úzkosti k dôvere v Pána, ktorý vedie našu históriu. Buďte svedkami nádeje a radosti!

Som vďačná za prežité chvíle so všetkými ľuďmi, ktorých som počas tejto návštevy stretla. S veľkou láskou na Vás budem spomínať vo svojich modlitbách. Ďakujem z celého srdca!

 

Autor: sr.Maria Assunta Sumiko Inoue FMA

Spracovala: sr.Iveta Sojková FMA

Foto: Archív FMA

Zdroj: donboscodnes