Ježišova revolúcia v Cirkvi: Vy všetci ste bratia

Liturgické čítania na 31. nedeľu v období cez rok cyklus A nájdete na tomto odkaze.

 

V Ježišovej dobe boli zákonníci najväčšími vzdelancami medzi židmi. Ich životnou cestou sa stali vážnosť, úspech a kariéra. Vedeli, poznali, ale mnohí z nich nekonali podľa toho. Stačilo im považovať sa za múdrejších od svojho okolia a žiť s legalistickým monopolom na pravdu. Zelenú u nich mali pravidlá, argumenty, dôkazy a zdôvodnenia. Bolo to ľahšie ako empaticky vycítiť, o čo v živote ide naozaj. Báli sa zostúpiť do každodenných banalít bežného, celkom obyčajného ľudského života. Stačilo im pestovanie sebavedomia, duchovný honor a s tým spojené výhody.

 

Na Ježiša najviac dorážali farizeji. Boli to náboženskí horlivci, ktorí často tvrdohlavo lipli na vlastných predstavách o Bohu. Nijako si ich nechceli dať Ježišom prehĺbiť ani rozšíriť. Zrejme im ich „boh“ vyhovoval viac ako ten Ježišov. Nebeský Otec, o ktorom rozprával Ježiš, totiž nezabezpečoval zásluhy za vzornú askézu, ani za zbožné reči či za podrobné zachovávanie všetkých príkazov a zákazov, ktoré si aj tak zostavili sami. Skrátka mnohí z nich boli alibisti a populisti. A k tomu aj voluntaristi. Cítili sa byť lepší a trúfali si zachrániť seba vlastným úsilím, čiže nemali ďaleko k samospasiteľnosti. Tu na zemi im zrejme stačila autorita pred ľudom a spoločenská vážnosť.

 

Farizeji a zákonníci sa netrafili

Problémom bolo, že zákonníci i farizeji svoje prehnane ortodoxné postoje zvyčajne vnucovali jednoduchému ľudu. Už vtedy bolo ľahšie vyrábať lexikóny nábožného správania, než vážne úsilie vychytiť ducha v zamotaných životných situáciách. Farizejom na rozdiel od teoretizujúcich zákonníkov išlo skôr o skutky v zmysle výkonov a výsledkov. Na základe povrchného poznania okamžite preskakovali ku konaniu bez toho, aby doň správne zasadili ušľachtilé cítenie. Podľa nich to bola a dodnes je strata času. A potom sa čudujú, že sa dobre netrafili, najmä nie v očiach Ježiša. Ježišova revolúcia v Cirkvi či mimo nej včera i dnes spočíva v jedinom: Vy všetci ste bratia (a sestry).

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať.

 

sr. Dáša