Ježiš nás vedie nás do samoty, aby sme počúvaním jeho slova nadobudli novú rovnováhu

Liturgické čítania na 2. nedeľu v pôstnom období rok A nájdete na tomto odkaze.

 

Udalosť  premenenia sa podľa Matúša udiala necelý týždeň po Ježišovej predpovedi o svojom umučení. Najmä Peter túto informáciu nijako nevedel stráviť. Zdá sa, že predstava majstrovho utrpenia ho celkom vyviedla z rovnováhy, keďže Peter bude znova triafať vedľa. Napriek tomu, že ho Ježiš podľa predchádzajúcich veršov rázne napomenul, vzal ho v trojici najbližších apoštolov so sebou na horu premenenia. No na Petra Ježišovo napomenutie zatiaľ dostatočne nezabralo, lebo chce stavať stánky v bezpečí vysokej hory – ďaleko od Jeruzalema, miesta Ježišom predpovedaného utrpenia. Ešte nepochopil Ježišovo premenenie ako potvrdenie jeho ochoty voči Otcovi dovŕšiť svoju cestu bolestným utrpením. Rovnako ani ako posilu vo viere pre seba a najbližších učeníkov. Bude ešte panikáriť, kým jeho myseľ i srdce neočistia slzy úprimnej ľútosti v dňoch Ježišovho umučenia.

 

Na horách sa dejú dôležité veci

V Biblii sa na horách vždy diali dôležité veci. No Ježiš ani pri silnom zážitku svojho premenenia nechcel, aby sa traja vybraní učeníci uzatvárali do akejsi falošnej intimity. Voviedol ich pri ňom do spoločenstva s celými dejinami spásy, ba i s nebom, a to prostredníctvom Mojžiša a Eliáša. Napovedá to aj posledná prorocká kniha Starého zákona na prahu toho Nového: „Spomeňte si, na zákon môjho sluhu Mojžiša, ktorý som mu uložil na Horebe pre celý Izrael, na príkazy a nariadenia.  Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, skôr než príde Pánov deň, veľký a hrozný.  A obráti srdce otcov k synom a srdce synov k ich otcom, aby som neprišiel a neudrel zem kliatbou“ (Mal 3,22-24).Vlastne obaja, Mojžiš i Eliáš predstavujú v skratke celý Starý zákon.

 

Možno aj my, tak ako dobrý Peter, sa cítime niekedy aj nadlho vytočení, akoby mimo. Nedarí sa nám trafiť do toho, čo od nás chce. A predsa nás Ježiš nikdy neodmieta. Naopak, vedie nás do samoty s ním a s najbližšími, aby sme počúvaním jeho slova nadobudli novú rovnováhu, a tak sa nielen obrátili, ale aj premenili.

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina.

 

sr. Dáša