„Sme na ceste a nie sme v tom sami,“ píše sestra Tina zo Šamorína

Sme na ceste a nie sme v tom sami. Sestry, dievčatá overujúce si povolanie, animátori, deti. Na ceste odniekadiaľ niekam, geograficky aj symbolicky, vnútorne. Nie sme v tom sami, lebo nás Niekto sprevádza a spája nás navzájom.

 

Na ceste

-Animátorskej formácie bola dôležitým míľnikom nocovačka na začiatku februára. Zážitkovou formou mladí identifikovali vlastnosti don Bosca, ktorými sa chceme inšpirovať.

– Spoznávania Inštitútu bol významný niekoľkodňový pobyt aspirantiek v iných komunitách počas jarných prázdnin. Z Rožňavy, Michaloviec a Humenného si dievčatá priniesli nové skúsenosti.

– Pravdivejšieho žitia povolania sme sa posúvali aj spoločným prehodnocovaním nastavených priorít komunity. Vyrozprávať si, ako smerujeme tam, kde sme sa spoločne rozhodli, je veľká vec.

– S radosťou sme boli pri tom, keď naši animátori Evička a Matúš spojili svoje životné cesty vo sviatosti manželstva.

 

Cesta pôstu

Cestu pôstneho otvárania sa pravde objavujeme aj so žiakmi na hodinách náboženstva, či s mladými cez Forty for you na sociálnych sieťach. Ich otázky a postrehy sú podnetmi pozrieť sa na veci ešte inak.

 

A sme na cestách aj doslova. To znamená nielen zbaliť si obed, ale aj pripraviť si široké srdce pre ľudí, ktorých stretneme, ktorí sú v nejakej etape svojej vlastnej cesty rastu. Prispieť vzdelávaním do „batožiny“ tých, čo sa vydávajú na cesty misijného dobrovoľníctva. Alebo vniesť svetlo na cesty pastorácie v navštívených komunitách.

 

Nezastať na ceste a vytvoriť priestor aj pre spolucestujúcich, vedieť prispôsobiť tempo tomu, kto nevládze a tešiť sa na cieľ – nielen na výlete jarnou prírodou, ale aj bytostne, toto nám všetkým prajem. Šťastnú cestu!

 

Kristína Némethová