28. november: Majstri v umení starostlivosti o mladých!

Pripravte sa s nami na slávnosť Nepoškvrnenej Panny Márie. Tento 3. deň s úmyslom za tých, ktorí sú „Majstri v umení starostlivosti o mladých!“

 

Charizmatické pramene

„Medzi vychovávateľkami vládli jednoduché, rodinné vzťahy, vďaka ktorým každá vedela, že je prijatá a  osobne milovaná. Preukázané a  opätované city vytvárali živú účasť a pocit spolupatričnosti…

Napriek neustále sa zvyšujúcemu počtu žiačok sa ani jedna necítila  necítila cudzo. Dievčatá boli v tomto prostredí, kde vládol rodinný štýl ako doma a to aj v kontakte s tými, ktorým bola zverená autorita ako služba  pre rast a podporu iných. Teresa Pentore, ktorá získala diplom v roku 1883, zanechala pedagogicky výrečné svedectvo o výchovnom prístupe matky Emílie Moscovej k dievčatám, ktoré prijala v Nice:

Keď jej bolo zverené vedenie internátu v Nizza Monferrato, spomínam si, že sa snažila úplne venovať všetkým, napriek tomu, že mala vážne a mnohé povinnosti. Počúvala nás s materinskou ldobrotou, pohotovo sa postarala o naše potreby, a keď sme sa jej zverili so svojimi trápeniami a ťažkosťami, vždy mala slová útechy a povzbudenia. Stále bola  ochotná obetovať sa pre všetkých, práce pre ňu nikdy nebolo priveľa, vedela sa venovať viacerým veciam naraz a všetko robila s poriadkom a precíznosťou. V tom čase mala kvôli obmedzeným priestorom a tiež kvôli nedostatku personálu klavír vo svojej kancelárii, kde sa žiačky, ktoré sa venovali tomuto štúdiu, museli striedať v hraní po jednej hodine; a dobrá direktorka, ktorá bola v tom čase aj učiteľkou pedagogiky na normálnom kurze, sa popri vybavovaní korešpondencie, opravovaní domácich úloh a príprave hodín musela venovať aj hudbe.

A že sa starala aj o to, kým bola zaneprázdnená za svojím stolom, som niekoľkokrát počul od svojich spoločníkov, ktorí s úžasom počúvali, že ich opravuje zakaždým, keď sa pomýlia v notách, alebo že namiesto toho, aby hrali tie najdlhšie a najnudnejšie cvičenia z metódy, sa zabávajú na nejakej geniálnej hre. (Prevzaté z: Piera Cavaglià, Educazione e cultura per la donna. La Scuola “Nostra Signora delle Grazie” di Nizza Monferrato dalle origini alla riforma Gentile (1878-1923), Roma, LAS, 1990, 299-301).

 

Aktualizácia

Milí učitelia, sme radi, že sa s vami môžeme podeliť o naše výchovné poslanie, ktoré charakterizuje Inštitút už od prvej výchovnej komunity. Vtlačilo nám vzťahový štýl zameraný na to, aby sme v srdciach detí a mladých ľudí prebudili túžbu po Bohu. Aby sme s nimi kráčali po cestách, ktoré vedú k nemu.

Starostlivosť o naše deti v štýle preventívneho systému sa zameriava na to, aby sme im pomohli objaviť Boží plán s ich životom a realizovať ho ako podmienku ich vlastného šťastia a ako cestu k svätosti v bežnom živote.

Prajem vám, aby ste si vzali Máriu za svoju učiteľku a sprevádzali deti a mladých ľudí na tejto ceste rastu, ktorá povedie k naplneniu Božieho sna v ich živote. Cíťme hrdosť na toto krásne poslanie!

Svedectvo Angeliny Serrano – Colombia

V tomto krásnom dome, kde Mária viedla každý náš krok, som sa od nej naučila sprevádzať mladých. Milovať ich a oceňovať ich.

Jedna učiteľka ma prostredníctvom prejavov lásky naučila, ako sa mám správať k mladým ľuďom. Ako im prejavovať aj náročnosť a zároveň nech cítia, že sú milovaní, podľa Don Bosca.

Mária nás svojou láskyplnou črtou učí, ako si máme vážiť dievčatá a mladé ženy. Ako veľmi nás potrebujú, najmä v tejto drsnej realite, ktorá nás obklopuje. V realite, v ktorej máme citové a existenčné prázdno v dôsledku pandémie.

A dnes Panna Mária Pomocnica pozýva každého učiteľa vo svete, aby mal účasť na láske, ktorú nám daruje.

Ona nám ukazuje potreby mladých ľudí. Pozýva nás, aby sme ich sprevádzali, aby sme ich vzali za ruku a už nikdy ich neopustili.

Mária je cestou, ktorá nás vedie, je sprievodkyňou, ktorú potrebujeme, aby sme ich priviedli k Ježišovi.

 

Dnešná jasná výzva- Mária sa nám prihovára, a dáva nám a kľúče, aby sme počúvali mladých. Aby sme ich mohli voviesť až do Ježišovej náruče.

 

Záverečná modlitba

Márii, Matke a Učiteľke, zverujeme všetkých učiteľov výchovných spoločenstiev. Nech požehná ich odhodlanie starať sa o život detí a mladých ľudí. Zdravas, Mária…