27 novembra: Mladí- Snívajte vo veľkom! Príprava na slávnosť Nepoškvrnenej

Pripravte sa s nami na slávnosť Nepoškvrnenej Panny Márie. V 2. deň s úmyslom za Mladých- Snívajte vo veľkom!

 

Charizmatické pramene

„Milé dobré dievčatá, ach, ako ma potešil váš milý a krásny list, aké ste milé, že na mňa myslíte a prajete mi všetko dobré! Hoci vás nepoznám, aj ja vás mám veľmi rada a modlím sa za vás všetkých, aby vám Pán udelil všetky tie milosti a požehnania, ktoré ste mi priali. Vždy sa za mňa modlite, aj ja sa vždy modlím za vás.

Modlím sa, aby vás Pán urobil dobrými, zbožnými a poslušnými. Buďte čo najviac oddané Panne Márii, našej nežnej Matke; napodobňujte jej cnosti, najmä jej pokoru, čistotu a miernosť. Ak to budete robiť dobre, budete  šťastné v živote i vo večnosti“ (List 44).

Aktualizácia

Drahé deti a mladí: Vy ste zdôvodnením nášho poslania. Viete o tom? Aj Mária bola dievča ako vy s veľkou dušou, ktorá plesala radosťou. Bola dievčinou s očami osvietenými Duchom Svätým, ktorá s vierou kontemplovala život a všetko si uchovávalo v srdci. Ona bola tá odvážna, pripravená ísť, keď sa dozvedela, že ju potrebuje jej príbuzná Alžbeta, nemyslela na svoje vlastné plány, ale vydala sa „bez meškania“ na pomoc.

Prajem vám, drahé deti a mladí, aby ste boli ako Mária, aby ste dokázali vyjsť zo seba a slúžiť druhým s radosťou a solidaritou.

 

Svectvo: Mwansa Gracious Muhuandu – Zambia

V mojom živote bolo obdobie, keď som prežívala veľa bolesti, strachu, hnevu a zmätku vo svojom vnútri a okolo seba. Práve vtedy som narazila na úryvok z Biblie, Lk 2,19, ktorý hovorí o Panne Márii a o tom, že prežila veci, ktoré boli pre ňu nepochopiteľné. Vzala som si tento verš a vložila som si ho do srdca. Mária ma naučila mlčať a byť ticho. Dôverovať Bohu a nechať ho robiť dobré veci. Počas celého svojho života, najmä vo chvíľach radosti, prosím Pannu Máriu, aby kráčala so mnou a predovšetkým, aby ma naučila mlčať, byť ticho, pretože len keď som ticho, môžem počuť Boží hlas, ktorý mi hovorí a vedie ma v tom, čo mám urobiť zo svojho života.

 

Záverečná modlitba

Ďakujeme za množstvo detí, dievčat a mladých, ktorí boli počas týchto 150-tich rokov prítomní v našich domoch. Prosíme ťa, Mária, ochraňuj ich svojím plášťom, urob ich silnými tvárou v tvár rôznym výzvam, ktoré im prináša dnešný svet. Pamätaj, že sú to tvoje milované deti. Zdravas Mária…