Slávnosť večných sľubov saleziánky Aleny Badačovej bude v Dubnici nad Váhom

Sestra saleziánka Alena Badačová zloží na konci augusta večné sľuby. Slávnosť jej doživotnej profesie sa uskutoční v Dubnici nad Váhom. Saleziánky sa tak na 150. výročie založenia svojho Inštitútu Dcér Márie Pomocnice rozrastú o ďalšiu večnú sestru.

 

„S vďačnosťou za dar saleziánskeho povolania v Inštitúte Dcér Márie Pomocnice, zložím večné sľuby 27. augusta o 11,00 hodine v kostole svätého Jakuba v Dubnici nad Váhom,“ vyjadruje na oznámení sestra Alena svoju motiváciu.

 

Hlavným celebrantom a zároveň aj slávnostným kazateľom obradu zloženia večných sľubov sestry Aleny bude provinciál saleziánov Peter Timko. Ako motto si sestra Alena vybrala slová doplnené  Božím Slovom z 2. listu svätého apoštola Pavla Korinťanom „Milosť. Čo je to milosť? Pán povedal svätému Pavlovi: Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“

 

Saleziánka Alena Badačová bude aj po zložení večných sľubov apoštolsky pôsobiť v saleziánskom stredisku Tri hôrky v Košiciach.