Domka sa venuje ukrajinským utečencom aj počas leta

Bratislava, 24. 08. 2022 – Od vypuknutia ozbrojeného konfliktu na Ukrajine prešlo už šesť mesiacov. Po tom, ako začali prichádzať Ukrajinci na Slovensko sa zmobilizovali viaceré neziskové organizácie, ktoré začali adresne pomáhať. Robí tak aj Domka – Združenie saleziánskej mládeže, uvedomujúc si nevyhnutnosť začlenenia ukrajinských detí do spoločnosti, ako aj potrebu vytvorenia bezpečného prostredia na ich rozvoj a neformálne vzdelávanie. Domkári a Domkárky pomáhajú ukrajinským deťom a mladým zmysluplne tráviť voľný čas a integrovať sa do našej spoločnosti.

 

Ako prvé sa do kontaktu s utečencami dostali strediská Domky na východnom Slovensku. Slúžili predovšetkým ako strediská prvého kontaktu, ktoré poskytovali bezpečný priestor. Zabezpečovali ubytovanie, jedlo, pomáhali s dopravou, no poskytovali deťom aj možnosti na hru a vzdelanie. Časom, keď sa ukrajinské rodiny presúvali po celom Slovensku, vznikol priestor na poskytnutie pomoci aj pre ostatné strediská. V hlavnom meste sídlia okrem sekretariátu štyri, ktoré okrem jednotlivej pomoci spojili svoje sily a od apríla venovali svoj čas utečencom ubytovaným v Gabčíkove.

 

Vďaka pravidelným a systematickým voľnočasovým aktivitám (športové, pohybové, kreatívne, vzdelávacie), pomáhali deťom a mladým Ukrajincom, začleniť sa do spoločnosti, vytvoriť si nové priateľstvá a tráviť voľný čas zmysluplne. Pri začiatkoch bolo v ubytovacom zariadení ubytovaných približne 350 detí, ktoré nemali žiadne možnosti na trávenie voľného času, nie len počas školského roka, ale i cez prázdniny. Preto sa mladí dobrovoľníci rozhodli pomôcť aj počas leta. Hoci vo svojich strediskách pomáhajú ako animátori na rôznych táboroch (pobytových, prímestských, stanových,…), vytvorili aj tábory pre deti ubytované v Gabčíkove.

 

„Nemôžeme ostať ešte jeden týždeň?”

Počas júla a augusta sa na štyroch turnusoch zúčastnilo približne 200 detí. Jeden augustový týždeň bol výnimočný aj návštevou zahraničných dobrovoľníkov, ktorí prišli z Malty, Talianska a Indie z našich zahraničných partnerských organizácii. Tábory sa mohli uskutočniť aj vďaka našim partnerom, ktorí pomohli zohnať dobrovoľníkov, poskytli nám priestory či financie.

 

Poďakovanie partnerom

Ďakujeme finančným partnerom: Nadácia Volkswagen Slovakia, Nadácia SLSP, Projekt Donio #KtoPomozeUkrajine, eRko, Mareena, UNICEF, Inštitút dcér Márie Pomocnice.

Partnerom pri spolupráci na organizácii a zabezpečení programu a dobrovoľníkov ďakujeme: Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, SAVIO o. z., Laura, združenie mladých, VIDES Slovakia.

Ďakujeme partnerom, ktorí nám poskytli priestory: Spojená škola Svätej Rodiny – základná škola a gymnázium, Saleziánske dielo na Trnávke, Saleziáni don Bosca – Miletičova.

Na konci táborov nechýbali slzy dojatia, silné objatia a dlhé lúčenia detí s animátormi. Viet typu: „Najlepší tábor!” „Nemôžeme ostať ešte jeden týždeň?” a „Kedy sa uvidíme nabudúce?” padlo najmenej sto. Prinášame vám jeden z príbehov, ktoré zachytila dobrovoľníčka:

 

Svedectvo

„Miroslav je asi 8 ročný chlapec z Gabčíkova. Na Slovensko prišiel s maminou, ktorá ho stráži ako oko v hlave, pretože je to jej jediný syn. Jeho mama nás vždy príde pozdraviť a vždy nám ďakuje, že im venujeme čas. Keď v pondelok ráno Miroslav nastupoval do autobusu držiac sa za ruku s jedným kamarátom mal slzy v očiach a mamina ho chlácholila aby sa nebál. V piatok, posledný deň tábora vyobjímal všetkých animátorov do radu a po lícach sa mu kotúľali „krokodílie“ slzy a nechcel nastúpiť do autobusu naspäť do Gabčíkova. Jeho mamina bola jedna z prvých, ktorá napísala aj ostatným animátorom ako je veľmi vďačná, že mohol ísť na tábor a ako veľmi bol z neho nadšený. Tak trošku verím, že aj dodnes rozpráva svoje zážitky z tábora.“

 

Mgr. Terézia Piknová

PR manažérka Domka – Združenie saleziánskej mládeže