Večne aktuálny vzorec správania ľudského srdca

Liturgické čítania na 4. nedeľu v období cez rok cyklus C nájdete na tomto odkaze.

 

Po výstižnej Ježišovej vete v nazaretskej synagóge nasleduje jeho dialogický príhovor k rodákom. Reagujú na neho v štýle z extrému do extrému. Od úžasu a nadšenia až k nenávisti, ktorou nechtiac len potvrdili Ježišove slová, že žiaden prorok nebýva uznaný vo svojom prostredí.

 

Nazaretčania nevedia zniesť, že Ježiš chce u nich len učiť a nie robiť im znamenia. Ich rozhorčenie provokujú aj Ježišove narážky na pohanov, v prospech ktorých Boh urobil aj zázraky – ako prísľub univerzálnej spásy, v ktorej je Lukáš expertom. Ba viac, Ježiš naznačuje, že Izraelu sa v budúcnosti spása vezme a odovzdá pohanom. Keď to jeho rodákom došlo, bol už len krôčik k zúrivosti. Jeho odmietnutím v Nazarete poriadkumilovný Lukáš zároveň objasnil, prečo bude v ďalšom Ježiš na cestách a začne svoju misiu v polopohanskom obchodnom centre Kafarnaum.

 

Večne aktuálny vzorec

Konflikt, ktorý Ježiš vyvolal medzi svojimi ukazuje na večne aktuálny vzorec správania ľudského srdca: malí predstavitelia bezvýznamného Nazaretu nevedia zniesť, že ich Ježiš stavia na roveň obyčajných ľudí z pohanských oblastí. A to sa bude opakovať až po jeho smrť vždy, keď sa Ježiš dotkne – čo i len nechtiac –  niečej nadradenosti. Nazaretská snaha zhodiť ho za rodným mestom je len predzvesťou, že Ježiš raz bude rodným Izraelom odvrhnutý a ukrižovaný za hradbami iného mesta – Jeruzalema. Lukáš už v Nazarete predznamenáva, že keby Ježiš bol chcel, ľahko mohol zostúpiť z kríža. To, že v Nazarete prešiel pomedzi rodákov s kráľovskou dôstojnosťou, aby šiel konať dobro inam, môže byť predobrazom jeho vzkriesenia (stretnutiu so svojimi mu neprekážali ani zatvorené dvere).

 

Aj neskôr mnohí židia zamietajú evanjelium, lebo je pre všetkých. To znamená, že nepotvrdzuje ich nadradenosť voči ostatným národom. Preto je viac než normálne, že protirečivé reakcie sprevádzajú Ježišových učeníkov až dodnes. Stáva sa to najmä ak sa dotknú domnelej nadradenosti „mocných“ tohto sveta.

 

sestra Dáša