9. deň deviatnika k don Boscovi: „Práve aktívna prítomnosť priateľa, ktorý je nablízku a sila výchovného prostredia robia dozrievanie možné.“

Deviatnik k don Boscovi uzatvárajú saleziánka Dagmara Čepelová a salezián Marián Peciar. V tomto poslednom 9. dni hovoria o tom čím ich don Bosco inšpiruje, ako sa im žije jeho heslo „Daj mi duše ostatné si vezmi.“ Prečítajte si aj o tom, čo by podľa nich robil don Bosco dnes.

 

Čím ťa don Bosco inšpiruje?

Dagmara: Je toho veľa a vždy ma zachytí iný moment. Teraz je to jeho neúnavná, trpezlivá, veľkodušná, otvorená láska voči druhým, nielen chlapcom, ktorým sa venoval. A určite ma oslovuje, že don Bosco ako správny salezián myslel aj na saleziánky, ktoré spolu založil s Máriou Mazzarellovou pre dievčatá.

 

Marián: Aj vďaka skúsenosti z Jakutska je obdivuhodné, ako aj po 150. rokoch je charizma a životný príbeh don Bosca príťažlivý a zrozumiteľný pre ľudí rôznych kultúr. Mám rád tvorivosť a vynaliezavosť don Bosca v práci pre dobro mladých. Je to  ten Boží pohľad na svet, ktorý nikdy nebedáka, ale hľadá dobro a učí sa od synov tohto sveta. A tiež ma oslovuje jeho „pedagogika možného“: mladý človek dozrieva v slobode a svojim tempom. Práve aktívna prítomnosť priateľa, ktorý je nablízku a sila výchovného prostredia robia dozrievanie možné a vďaka sviatostiam aj pomerne jednoduché.

 

Čo pre teba znamená don Boscovo Da mihi animas cetera tolle (Daj mi duše, ostatné si vezmi)?

Dagmara: Nevzdať sa, hľadať vždy cestu do srdca mladého človeka, ale aj v akejkoľvek situácií, pre svoj život. Mať pri tom srdce upriamené na Boha, kde človek hľadá posilu, inšpiráciu, odvahu, radosť, pokoj, nádej a útechu. Áno je to vysoký level aj pre mňa, celoživotná snaha.

 

Marián: Dnešná doba nielen mladým, ale aj nám, vychovávateľom, prináša nekonečné možnosti, odtiene, varianty, výber… Pápež František ponúka jednoduchý postup v troch krokoch, ako sa nezamotať v labyrinte lákavých ponúk a výhodných príležitostí. Navrhuje rozjímať (vnímať) – rozlišovať (posúdiť) a navrhovať (konať). Toto je moja cesta, ako sa snažiť, nie vždy sa mi to totiž darí, počas dňa hľadať a robiť práve to podstatné…

 

Čo by podľa teba don Boso robil dnes?

Dagmara: Bol by tam, kde sú mladí. Hľadal by spôsob, ako sa k nim priblížiť a pomôcť im. Snažil by sa získať ich pre Boha, aby boli šťastní tu i vo večnosti.

 

Marián: Don Bosco by dnes počúval mladých. Mladí účastníkom 28 generálnej kapituly na Valdoccu vyjadrili v liste niečo takéto: „Saleziáni, nezabudnite na nás mladých, pretože my sme nezabudli  na vás a na charizmu, ktorú ste nás naučili! Máte naše srdcia vo svojich rukách. Starajte sa o tento svoj vzácny poklad. Prosím, nikdy na nás nezabudnite a naďalej nás počúvajte.“

 

Modlitba k donovi Boscovi 

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže, ty si toľko pracoval pre spásu duší;

buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobro a spásu blížneho.

Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady.

Nauč nás milovať sviatostného Spasiteľa, Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého Otca, rímskeho pápeža.

Vypros nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba.

Amen.

 

Foto: archív Troch hôrok, archív Marián Peciar