8. deň deviatnika k don Boscovi: „Myslím, že by chodil po oratkách, zhováral sa s chalanmi a dievčatami.“

Salezián spolupracovník (ASC) Juraj Chorvatovič, má k don Boscovi, čo povedať, veď je dlhoročný animátor a teraz dokonca aj člen predsedníctva Domky. Na Domke, konkrétne ako pr manažérka, pôsobí aj Terezka Piknová, ktorá tiež odpovedala na tri otázky o ňom. Máme už 8. deň deviatnika k don Boscovi.

 

V čom ti je don Bosco vzorom?

Terezka: Don Bosco mi je vzorom s jeho otcovským prístupom. To s akou obrovskou láskou a empatiou venoval čas každému. V tom ako sa dokázal obetovať pre mladých a bol ochotný až dušu za nich dať. Ďalej mi je sympatický v tom, ako dokázal držať krok s dobou. Bol vynaliezavý a tvorivý.

 

Juraj: Hm… asi v zmysle rozlišovania toho, čo je potrebné. Keď bola v Turíne cholera Don Bosco rozlíšil čo je potrebné a pozýva chovancov k pomoci ľuďom. V oratku rozlišuje kedy napomenúť, kedy sa o veciach porozprávať a kedy využiť iné prístupy. Alebo keď pomáha chalanom s prácou a zastupuje ich pri dohadovaní podmienok práce s ich budúcim zamestnávateľom.

 

Bol/a si niekedy na miestach don Boscovho diela a života? Čím tieto miesta „dýchajú?“

Terezka: Na miestach DB diela som bola – v Turíne na Valldocco v roku 2019. Je to krásny zážitok, ktorý si rada hocikedy zopakujem. Počúvať o miestach, ktoré sú ti srdcom blízke a potom ich na vlastné oči aj vidieť a zažiť je super! Najviac ma uchvátila bazilika Panny Márie Pomocnice. Keď zrazu vidíš to obrovské nádherné dielo, o ktorom počúvaš celé roky a hmatateľne si uvedomíš zázraky, ktoré sa tam diali.

 

Juraj: Áno. Bol. Myslím si, že z istej časti vždy niečím iným. Je iné prísť do Turína len tak mimo nejakej ekšn a prísť na nejaké veľké stretnutie mladých. Mojím najobľúbenejším miestom je Bazilika Don Bosca, to miesto má v niečo neopísateľnú atmosféru a ak by som mal vybrať aspoň jedno slovo, tak by to bol pokoj. Vždy keď som vstúpil do tejto veľkej, drevom obloženej baziliky som pocítil pokoj, bez ohľadu na to, čo som ešte tesne pred tým riešil vo vnútri.

 

Čo by podľa teba don Boso robil dnes?

Terezka: DB je prítomný aj dnes v našich saleziánoch. V aktivitách, ktoré jednotlivé strediská pripravujú pre všetky deti a mladých. Keby don Bosco žil, bol by presne v každom jednom stredisku a bol by šťastný. To si ja myslím.

 

Juraj: Ľahšia otázka by nebola. Myslím, že by chodil po oratkách, zhováral sa s chalanmi a dievčatami. Videl v každom z nich veľa darov a pomáhal im nájsť ich jedinečnú cestu k svätosti.

 

Modlitba k donovi Boscovi 

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže, ty si toľko pracoval pre spásu duší;

buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobro a spásu blížneho.

Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady.

Nauč nás milovať sviatostného Spasiteľa, Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého Otca, rímskeho pápeža.

Vypros nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba.

Amen.