6.deň deviatnika k don Boscovi: „Možno by sa z neho stal youtuber alebo čokoľvek iné, jedno viem iste, pre duše mladých by urobil všetko.“

Posúvame sa na východnejšiu časť Slovenska. Aj tu máme saleziánsku rodinu a to konkrétne aj v Humennom. O don Boscovi sa vyjadrili animátori Tímea Drábová, inak momentálne dobrovoľníčka na Luniku a Viliam Mocák, aktuálne študent medicíny. Modlime sa spolu 6. deň deviatnika k don Boscovi.

 

Akú don Boscovu vlastnosť by si chcel/a mať ?

Tímea: Myslím si, že by sme sa mali snažiť dosiahnuť v živote všetky don Boscove vlastnosti, pretože vo všetkých je pre nás vzorom, ale ak si mám vybrať len jednu, tak by to asi bola láskavosť. Chcela by som robiť všetko s láskou, a tak byť ku všetkých stále láskavá, vedieť byť trpezlivou, milujúcou, byť tu pre každého rovnako, nerobiť rozdiely a vedieť napomínať s láskou a vľúdnosťou, ako to vedel on.

 

Viliam: Myslím si, že je ťažké vybrať si iba jednu don Boscovu vlastnosť, keďže on ich mal mnoho, z ktorých by som si mohol vyberať. Takže jedna z nich, ktorú by som chcel mať, je don Boscova vytrvalosť a nasadenie pre danú vec. Bez nej by určite nevytvoril tak veľké dielo a neoslovil toľko mladých po celom svete. Práve im v tejto dobe vytrvalosť mnohokrát chýba a preto nám slúži dobrým príkladom.

Ako don Bosco ovplyvnil tvoj život ?

Tímea: Don Bosco mi ukázal správny smer v mojom živote. Vďaka nemu,  saleziánom a sestrám som sa stala animátorkou. Naučila som sa pracovať s deťmi, využívať svoju kreativitu v ich prospech, byť im vzorom, snažiť sa pristupovať k veciam zodpovedne a s trpezlivosťou, spoznala som mnoho ľudí, ktorí idú rovnakým smerom ako ja a taktiež dnes viem, že niekedy máme veci robiť nezištne a časom uvidíme ovocie.

 

Viliam: Uvažujem o tom, že život bez Saleziánov si už pomaly ani neviem predstaviť. Spomienky z detstva, kde sme v oratku skoro spali a domov nás museli volať rodičia patria medzi tie najkrajšie momenty, na ktoré rád spomínam. Takisto obdobie strednej školy a cesta animátora mi dala nenahraditeľné skúsenosti do života. Vďaka don Boscovi som mohol spoznať veľa ľudí a vytvoriť dlhoročné priateľstvá, na ktorých môžem stavať aj teraz.

 

Čo by podľa teba robil don Bosco dnes ?

Tímea: Podľa mňa by don Bosco robil to isté, čo robil v minulosti. Určite by sa venoval mladým, rozvíjal ich osobnosť, no teraz by si dopomohol technikou, ktorou mladí žijú. Vedel by sa dnešnej dobe prispôsobiť, možno by na sociálne siete pridával kvalitný obsah a určite by si ho ľudia obľúbili kvôli jeho múdrosti, otvorenosti, bystrosti a veselej povahe.

 

Viliam: Tak ako poznám don Bosca, ktorý išiel s dobou a nebál sa nových veci, určite by ani dnes nezaostal. Možno by sa z neho stal youtuber, alebo by sa dal na cestu podcastov, alebo čokoľvek iné, jedno viem iste, pre duše mladých by urobil všetko.

 

 

Modlitba k don Boscovi 

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže, ty si toľko pracoval pre spásu duší;

buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobro a spásu blížneho.

Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady.

Nauč nás milovať sviatostného Spasiteľa, Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého Otca, rímskeho pápeža.

Vypros nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba.

Amen.