7.deň deviatnika k don Boscovi: „Nenútil, ponúkal, ukazoval životom. Vedel komunikovať s každým, s chlapcom na ulici, aj vysokopostaveným človekom.“

Deviatnik k don Boscovi postúpil do 7. dňa. Tentokrát sme išli priamo za rodičmi. Jedným z nich je mama troch detí Katarína Lafférsová, ktorá už onedlho zloží prísľuby u ASC. Ďalší je otec zhodou okolností tiež troch detí Peter Novák, zástupca vydavateľstva Don Bosco. Pýtame sa, odpovedajú. Nech sa páči, čítajte.

 

Čo zo života don Bosca ti je najbližšie?

Katka: Nie je úplne jednoduché vybrať len jednu oblasť – fascinuje ma to, ako dokázal narábať so svojou povahou a meniť sa, ako dokázal čeliť okolnostiam svojho života, aký bol vynaliezavý a pokrokový, odvážny a vytrvalý… No v terajšom mojom prežívaní ma fascinuje jeho dôvera. V prvom rade dôvera v Božiu prozreteľnosť (staviame domček, tak to asi preto…) a dôvera v chlapcov. Dôveroval im a prijímal ich takých akí boli, videl v nich to krásne a dobré. Vďaka dôvere dokázali myslím rásť.

 

Peťo: Jeho vnímanie slobody, kreativita a dialóg. Pomohol som si slovami Svätého Otca Františka. Veľmi mi ale sedia aj na Don Bosca. Don Bosco nenútil, ponúkal, ukazoval životom. Vedel komunikovať s každým, s chlapcom na ulici, aj vysokopostaveným človekom. A bol nesmierne kreatívny. Nielen v praktickom živote, ale hlavne v tom, ako osloviť mladých, ako ich (aj nás) nasmerovať k Bohu, k Nebeskej Matke.

 

Z troch pilierov don Boscovho preventívneho výchovného systému- rozum, láskavosť a viera, ktorý je podľa teba najdôležitejší?

Katka: Nedovolím si tvrdiť, že len jeden je najdôležitejší, no  pre mňa je veľmi blízka jeho láskavosť. Čokoľvek som čítala o jeho výchovnom systéme jedno ma fascinovalo najviac. Jeho otcovská láska. On mal tých chlapcov skutočne a bezpodmienečne rád. Aj tých, čo ho sklamali. Ako to robil, že každý sa pri ňom cítil, že je to práve on, ktorého má don Bosco najradšej, že aj keď niekoho upozornil, tak láskavo, že vinník sa necítil pokorený, ale sám túžil po zmene? To je v mojich očiach veľká vec – aj z pohľadu animátorky, aj z pohľadu maminy.

 

Peťo: Láskavosť. Samozrejme, len ťažko ich oddeliť a kategorizovať v rámci dôležitosti. Ale podľa mňa, ak na začiatku nie je v našom srdci láskavosť, „márna“ je naša snaha aj viera…

 

Čo by podľa teba don Boso robil dnes?

Katka: Miloval by do krajnosti. Vymyslel by nejakú fajnú appku. Minimálne. Bol by na sociálnych sieťach a proaktívne by šíril dobro (večerné slovko online). A hlavne by bol prítomný, zaujímal sa o mladých i celé rodiny,  vymýšľal ako ich zabaviť a nasmerovať ich dobrým smerom. Písal by projekty a snažil sa, aby sa mladí cítili potrební, dával im pocítiť, že sú pre neho dôležití, dôveroval im. Možno by vymyslel nejakú akciu, prostredníctvom ktorej by využil ich mladého ducha, aby pomohli spoločnosti. A toto všetko by robil s hlbokou vierou a dával si záležať, aby sa o takú istú hĺbku snažili aj oni a pri tom všetkom mali čisté srdce, ľahučké, bez ťažkého hriechu.

 

Peťo: Možno by chodil po Slovensku, ulicami miest, načúval by a hľadal mladých, ktorých už nikto nepočúva, nevidí. Na úplnom dne, záujmu rodiny, spoločnosti. Potom by ich oslovil, či by nešli s ním a nechceli by si postaviť dom, kde by sa cítili prijatí, našli zmysel života, úctu k ľuďom, práci, k sebe a k Bohu. PS. Alebo by ich poslal (odporučil) do akéhokoľvek už existujúceho saleziánskeho strediska.

 

Modlitba k donovi Boscovi 

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže, ty si toľko pracoval pre spásu duší;

buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobro a spásu blížneho.

Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady.

Nauč nás milovať sviatostného Spasiteľa, Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého Otca, rímskeho pápeža.

Vypros nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba.

Amen.