2. deň deviatnika k don Boscovi: „Vždy hľadal a našiel niekoho, kto mu povedal „áno.“

Tri otázky, ako inak o don Boscovi, velikánovi všetkých čias. Čo si o ňom myslia salezián Peter Naňo  animátorka z Dubnice nad Váhom Andrea Pilná? Čítajte a modlite sa spolu s nami 2. deň deviatnika k don Boscovi.

 

Čo ťa na osobnosti don Bosca najviac upútalo?

Aďa: Na don Boscovi ma najviac upútala jeho odvaha konať dobro pre mladých a taktiež obrovská dôvera v Pannu Máriu. Ako jej všetko zveroval a bezprostredne veril, že s jej pomocou zvládne všetko to náročné, ale i to pekné. A taktiež v chlapcoch budoval vzťah k Panne Márii ako ich matke, ktorú na zemi často nemali.

Peťo: Na don Boscovi ma najviac upútala jeho sebadôvera, schopnosť ísť vpred aj napriek ťažkostiam a aj keď mu často niekto povedal „nie“, vždy hľadal a našiel niekoho, kto mu povedal „áno“.

 

Ktorá situácia z don Boscovho života je podľa Teba najsilnejšia?

Aďa: Najsilnejší moment z jeho života je pre mňa asi vzťah s jeho mamou, ktorú neskôr pozval, aby sa spolu venovali chlapcom. Bolo sympatické vidieť ako im ponúka svoju mamu, ktorá prichádza a s láskou sa o nich stará a pomáha svojmu synovi v budovaní jeho diela. A tak isto vnímam za silný moment, keď don Bosco ochorel a jeho chlapci sa vytrvalo modlili za jeho zdravie. Tu sa ukazuje ako veľmi im na ňom záležalo a ako veľmi ho mali radi.

Peťo: Pre mňa je už dlho najsilnejšou scénou z don Boscovho života chvíľa, keď nemá kam ísť s chlapcami. Keď im nevie povedať, kde sa stretnú na budúcu nedeľu. A celé je to zarámované do obdobia Veľkonočnej nedele. V tom k nemu pristúpi koktajúci chlapík a ponúka mu miesto pre laboratórium…

 

Čo by podľa teba don Boso robil dnes?

Aďa: Don Bosco dnes by podľa mňa robil to, čo vtedy, iba by celú svoju prácu prispôsobil dnešnej dobe. Venoval by sa chlapcom (a možno aj dievčatám) na okraji spoločnosti, možno by pôsobil v rómskych komunitách alebo by založil nejaké centrum pre chlapcov bez domova. Jeho láska k mladým by určite bola stále rovnaká.

Peťo: Odložil by ideológie a našiel by cestu k srdcu mladého človeka. Na nič by sa nehral, vypočul by, dával by ponuku a rástol by spolu s mladými. Svoju lásku by nezaťažoval nereálnymi a prehnanými očakávaniami a vnímal by kam ho volá srdce.

 

Modlitba k donovi Boscovi 

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže, ty si toľko pracoval pre spásu duší;

buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobro a spásu blížneho.

Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady.

Nauč nás milovať sviatostného Spasiteľa, Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého Otca, rímskeho pápeža.

Vypros nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba.

Amen.