Ježiš nežne a pevne zaťal do dejín slovom DNES

Liturgické čítania na 3. nedeľu v období cez rok cyklus C nájdete na tomto odkaze.

 

Prvé riadky Lukášovho evanjelia sú nádhernou ukážkou ako vznikali evanjeliá, konkrétne aj to jeho. Najprv šlo o rozprávanie očitých svedkov. Potom nasledovalo ich počúvanie, zbieranie už existujúcich zápiskov a dôkladné preskúmanie ich svedectva. A napokon nové spísanie zachytených udalostí.

 

Lukáš Teofilovi – ktorým si práve Ty, lebo toto meno znamená Milovník Boha – chce rad radom vyložiť ako to všetko s Ježišom a okolo neho bolo. Áno, už tu sa evanjelista prejavuje so zmyslom pre postupnosť a poriadok, čo ho viac neopustí. Osvedčuje ako starostlivý a kritický historik a zároveň teológ, ktorého treba brať vážne. Leitmotívom Lukášovej snahy je zodpovednosť za spoľahlivosť a presvedčivosť tretieho evanjelia.

 

Až po tomto úvode nasleduje druhá časť dnešného úryvku, ktorou je Ježišovo slávnostné „defilé“ v nazaretskej synagóge, jeho lukášovsky originálna inaugurácia. Evanjelista na ňu upozorňuje hromadením slovies, ktoré sú motorom každého rozprávania: Ježiš prišiel, vošiel, vstal, rozvinul, našiel, čítal a potom zvinul, vrátil a sadol si. Jeho kázeň po čítaní Lukáš vtesnal do jednej vety.

 

Obdarený Duchom práve doma v Nazarete nežne a pevne zaťal do dejín slovom DNES. Ním otvoril jubilejnú slávnosť pre vydedencov všetkých čias. Pre tých, ktorí sú na okraji – lebo pre Ježiša sú práve oni v centre jeho pozornosti. Už tu k nám vanie pre Lukáša typické Ježišovo milosrdenstvo, ktoré bude vrcholiť v milosrdnom Samaritánovi a márnotratnom otcovi.

 

Zapojíme sa i my do vlny evanjeliovej starostlivosti o chudobných, ktorá sa znovu prebrala v Cirkvi k životu? Podľa Ježiša všetko bude záležať na tom, ako budem milovať, slúžiť či trpieť dnes. Potom, až potom sa tvoj i môj dnešok premení na opravdivú slávnosť.

 

sestra Dáša