Našla sa stratená Archa

Liturgické čítania na 4. adventnú nedeľu nájdete na tomto odkaze.

 

 

Objavil ju evanjelista Lukáš. Dokonca živú. Podľa jeho rozprávania je ňou Mária, ktorá – ako kedysi dávno starozákonná archa – vykročila do judejských hôr so vteleným slovom pod srdcom. Obe putovali a tri mesiace ostali neďaleko Jeruzalema, kým tú prvú kráľ Dávid nedal s veľkou radosťou odniesť  do svojho mesta.

 

Lukáš našiel pre svoje rozprávanie aj nového Dávida: je ním malý Ján pod srdcom Alžbety. Ten, podobne ako jeho veľký predok, poskakuje nie pred pozlátenou archou, ale pred dievčinkou v požehnanom stave. Jánovou radosťou v lone Alžbety začína radosť, ktorú predpovedal anjel jeho otcovi. V malom Jánovi, ktorý sa raduje z prítomnosti Panny Márie a Ježiša, je predstavený Starý zákon, ktorý očakáva a prijíma prichádzajúci Zákon nový.

 

Nedeľný úryvok začína v doslovnom preklade slovami: vstala Mária a šla. Podobne ako pred ňou Abrahám a mnohí ďalší velikáni viery, aj Mária vykročí. A rýchlo, čo naznačuje nielen poslušnosť, ale i ochotu a radosť v jednom. Lebo práve radosť je znakom mesiášskych čias, ktorú stretávame v Lukášovom úvode na každom kroku. No v centre úryvku nie je len Mária, ale i prorocký duch Alžbety, ktorá vie, že Mária je vyvolená, aj to, že je tehotná a že jej dieťa bude mimoriadne, ba ešte i to, že Máriino dieťa bude väčšie ako jej.

 

Na malej, mladej, nepatrnej Márii sa napĺňa Boží program vyhlásený prorokom Micheášom z prvého čítania. Lebo Pán začína všetko od tých najnepatrnejších. A ako sa naplnili predchádzajúce proroctvá, tak sa splnia aj tieto. Dokonca skrze Máriu a ako ona sa aj my stávame archami – prinajmenej po každom svätom prijímaní.

 

sestra Dáša