Nová rada exalliev saleziánok sa stretla online

Prezidentka Slovenskej federácie exalliev a exallievov Mgr. Jana Molnárová zvolala na stretnutie svoju radu, ktorá má nové zloženie. Stretnutie sa uskutočnilo online a zúčastnili sa ho všetky členky.

 

Program stretnutia v piatok 17. decembra bol bohatý. Po vzájomnom spoznávaní sa nastúpila pracovná časť. Janka informovala radu o obsahu konzulty a o dianí jednotlivých zložiek saleziánskej rodiny. Ďalšia časť sa venovala interným záležitostiam federácie.

 

Na radu boli prizvané i predsedníčky miestnych stredísk. Obohatili online stretnutie svojou prítomnosťou, ale i svojimi zážitky a skúsenosťami zo strediska. Zvlášť pozitívne ohlasy od účastníkov mala duchovná obnova pre exallievy,  s možnosťou pripojiť sa ženám na celom Slovensku. Obnovu organizovalo stredisko v Trnave v spolupráci so sestrami saleziánkami. Hosťom bola sestra  Marta Andraščíková SSS. Prednášala na tému „Pozvanie na cestu slobody a novosti.“

 

Celé pracovné stretnutie sa nieslo v duchu rodinnosti, vzájomného záujmu a podpory.  Účastníčky ho ukončili prianím pokojného zavŕšenia adventu a požehnania rodín na Vianoce.

 

Byť exallievou alebo exallievom neoznačuje len stav tých, ktorí kedysi navštevovali určité výchovné prostredie sestier. Znamená to oveľa viac. Združenie spája ženy a mužov, ktorí chcú zdieľať, prehĺbiť a svedčiť o ľudských a náboženských hodnotách, v ktorých boli vychovaní podľa preventívneho systému dona Bosca a štýlu matky Mazzarellovej. K Združeniu sa môžu pripojiť všetci tí, ktorí mali skúsenosť saleziánskych hodnôt, zdieľajú ich, bez ohľadu na ich náboženskú, kultúrnu, sociálnu a etnickú príslušnosť.

 

sestra Edita