8. deň deviatnika k Nepoškvrnenej: Máriin pohľad- pozoruje, rozpoznáva a snaží sa uchopiť

Mária je žena, ktorá pozoruje, rozpoznáva znaky Božieho zásahu a snaží sa ich pochopiť. Vycíti Alžbetine potreby; vidí chudobu manželov v Káne. Aj Ježiša vykresľujú evanjeliá ako múdreho muža, ktorý je schopný pozorovať život a prírodu a zo svojej každodennej skúsenosti čerpať podobenstvá, ktoré, vychádzajúc zo všetkými poznanej skutočnosti, môžu viesť pozorných poslucháčov stále ďalej, až po stretnutie s Otcom.

 

Stačí si spomenúť na učenie o Božej prozreteľnosti, ktoré sa začína pozorovaním nebeských vtákov a poľných kvetov; alebo podobenstvo o žene, ktorá miesi cesto na chlieb, alebo o tom, ako hľadá stratenú mincu – sú to scény z domáceho života, ktoré by mohli byť súčasťou Ježišových spomienok z detstva. Od Márie sa teda Ježiš, podľa tradície izraelských mudrcov, naučil učiť sa zo života. Naučil sa nezľaknúť sa nejednoznačnosti a rozporov reality, ktorá ho obklopuje, a s dôverou sa zveriť dobrote Boha, ktorý na začiatku všetko stvoril múdro a nikdy neopustil tých, ktorí v neho dôverovali.

 

MODLITBA 

Pane, obráť moje srdce, aby zotrvávalo v tichu a v stálej modlitbe.

Obráť moju myseľ od kultúry smrti k myšlienkam na Vzkrieseného.

Moje ruky a nohy Pane, obráť, aby ich snahou bolo prejavovať konkrétnu lásku bratom a sestrám, ktorých stretnem.

Pane, obráť môj pohľad a urob ho schopným pozornosti, láskavosti a milosrdenstva.

Keď sa budem snažiť čokoľvek robiť, pripomínaj mi, že vždy som malý a neužitočný služobník. Bez teba neviem robiť dobro.

Osloboď ma od lenivosti, ľahostajnosti, zmätku, od vonkajšieho i vnútorného hluku, od smútku, závisti, od prenáhleného posudzovania a egoizmu.

Mária, ty buď mojou vodkyňou, mojou neprekonateľnou sprievodkyňou, pozemskou i nebeskou Kráľovnou.

V tvojich rukách je ochrana, prijatie, uzdravenie a oslobodenie od všetkých ziel.

Ježiš, môj život je tvoj. Mária, moje srdce patrí tebe.

Amen.