7.deň deviatnika k Nepoškvrnenej: Máriin pohľad- vzor pozornosti

Lukášovo Evanjelium nám predstavuje Máriu  ako vzor pozornosti, keď zdôrazňuje jej postoj uchovávať všetko prežité tým, že o tom rozjíma vo svojom srdci (Lk 2,19.51). Zvlášť významné sú grécke slovesá, ktoré vybral evanjelista: sloveso synterein – “uchovávať” predovšetkým znamená pamätať si maximálne dôsledne a s láskou bez toho, aby sme niečo zabudli.  Sloveso synballein – meditovať/uvažovať znamená asimilovať, začleniť do svojho vnútra (integrovať), hľadať súvislosti medzi videnými a počutými vecami, stále viac objavovať hlbokú logiku toho, čo sa odohralo a postupne z jednotlivých detailov skladať celý obraz.

 

MODLITBA 

Pane, obráť moje srdce, aby zotrvávalo v tichu a v stálej modlitbe.

Obráť moju myseľ od kultúry smrti k myšlienkam na Vzkrieseného.

Moje ruky a nohy Pane, obráť, aby ich snahou bolo prejavovať konkrétnu lásku bratom a sestrám, ktorých stretnem.

Pane, obráť môj pohľad a urob ho schopným pozornosti, láskavosti a milosrdenstva.

Keď sa budem snažiť čokoľvek robiť, pripomínaj mi, že vždy som malý a neužitočný služobník. Bez teba neviem robiť dobro.

Osloboď ma od lenivosti, ľahostajnosti, zmätku, od vonkajšieho i vnútorného hluku, od smútku, závisti, od prenáhleného posudzovania a egoizmu.

Mária, ty buď mojou vodkyňou, mojou neprekonateľnou sprievodkyňou, pozemskou i nebeskou Kráľovnou.

V tvojich rukách je ochrana, prijatie, uzdravenie a oslobodenie od všetkých ziel.

Ježiš, môj život je tvoj. Mária, moje srdce patrí tebe.

Amen.