Bývalá generálna predstavená saleziánok matka Yvonne Reungoat dostala vyznamenanie rádu Čestnej légie Francúzskej republiky

Rím Taliansko). Dňa 30. novembra 2021 sa v Ríme vo Villa Bonaparte, sídle Francúzskeho veľvyslanectva pri Svätej stolici, konala mimoriadna slávnosť udelenia štátneho vyznamenania Radu čestnej légie Francúzskej republiky. Vyznamenaná bola bývalá generálna predstavená Inštitútu Dcér Márie Pomocnice sestra Yvonne Reungoat.  Saleziánky založil 5. augusta 1872 svätý Ján Bosco a svätá Maria Dominika Mazzarellová v Taliansku. Vo Francúzsku sú saleziánky prítomné od roku 1877.

 

Prítomní na vyznamenaní

Na slávnosti bola prítomná aj nedávno novozvolená generálna matka Inštitútu FMA Chiara Cazzuola a niektorí generálni radcovia, brat a švagriná sestry Yvonne Reungoat. Nechýbal vikár saleziánov dona Bosca Don Stefano Martoglio, svetový koordinátor saleziánov spolupraconíkov, podpredsedníčka bývalých žiakov FMA prof. Andrea Riccardi zakladateľ komunity Sant’Egidio. Zúčastnila sa aj sestra Nathalie Becquartová, podsekretárka Synody biskupov, predstavitelia Kongregácie pre inštitúty náboženského života a spoločnosti apoštolského života.

Prítomní boli predstavitelia Medzinárodnej únie generálnych predstavených (UISG) a  Únie vyšších predstavených Talianska (USMI), provinciál provincie Notre-Dame des Nations Francúzsko-Belgicko Juh, sr. Marie-Agnès Chetcuti a sr. Chantal Fert zastupujúce FMA z Francúzska. /častničkou bola aj  direktorka komunity generálneho domu sr. Carla Castellino a niektoré sestry z tej istej komunity, provinciálka provincie San Giovanni Bosco (IRO), prodekanka Pápežskej pedagogickej fakulty „Auxilium“, vikárka viceprovincie Panny Márie Matky Cirkvi (RMC) a dvaja francúzski novici.

 

Priebeh ocenenia a slová matky

Cenu odovzdala Jej Excelencia, veľvyslankyňa Francúzska pri Svätej stolici pani Elisabeth Beton Delègue, ktorá vyjadrila svoju radosť a potešenie z vďaky a úcty francúzskeho národa matke Yvonne Reungoat, za  angažovanosť a za misiu, ktorú vykoná v službách výchovy najchudobnejších mladých ľudí v mnohých krajinách so všetkými sestrami z Inštitútu dcér Márie Pomocnice, saleziánkami dona Bosca. Povedala, že bola obzvlášť šťastná, pretože mala možnosť počas svojej dlhej diplomatickej kariéry spoznať Dcéry Márie Pomocnice a ich poslanie najmä na Haiti a Madagaskare. Úplné znenie prejavu vo Francúzštine.

 

Matka Yvonne Reungoat sa k prítomným prihovorila takto: „Ďakujem veľvyslancovi za túto veľkú a delikátnu pozornosť, ktorá odhaľuje jeho citlivosť na podporu, posilnenie postavenia žien a zasvätených žien, uznávajúc jeho špecifické miesto v spoločnosti. Toto vyznamenanie by som chcela venovať všetkým zasväteným ženám sveta, ktoré tým, že odovzdali svoj život Bohu, dali ho do služby tým najchudobnejším, najznevýhodnenejším, odvrhnutým. Často sú prítomné v najizolovanejších kútoch zeme, kde je extrémna chudoba vo všetkých jej formách, kde násilie zúri a zabíja každý deň mnoho nevinných žien a detí. Kde odvaha prejaviť svoju vieru je rizikom pre život. Rozhodli sa zostať uprostred svojich národov, zdieľať svoje utrpenie, byť jednoduchou prítomnosťou, ktorá sa stáva blízkosťou. Snažia sa zažať malé svetlo, ktoré podporuje nádej, keď sa zdá, že temnota napadne obzor. Láska, vyjadrená každodennými gestami blízkosti, počúvania, zdieľania, je zdrojom nového života.“ Úplné znenie prejavu matky v ITA,   Úplné znenie prejavu matky vo FRA

 

Menovací dekrét

Sestra Yvonne Reungoat, predtým rytierka Čestnej légie od 5. júla 2012, bola povýšená na dôstojníčku Čestnej légie 1. januára 2021. Menovací dekrét uvádza túto motiváciu: „Už viac ako rok sa celé Francúzske obyvateľstvo, ako aj obyvateľstvo mnohých krajín sveta, ocitlo pred vážnou zdravotnou krízou COVID-19 s veľkými dôsledkami na humanitárnej, vzdelávacej a sociálnej úrovni. Mnohí občania sa profesionálne a dobrovoľne zaviazali bojovať proti vírusu na všetkých úrovniach a vo všetkých odvetviach činnosti“ (Porovnaj Oficiálny francúzsky vestník).

 

Matka Yvonne vždy sprevádzala FMA a výchovné komunity a nabádala ich, aby „uskutočňovali malé a každodenné gestá bratskej lásky, aby boli solidárni s najchudobnejšími, zabudnutými, vylúčenými, posilňovali spoločenstvo. Aby dôverovali Bohu Otcovi, učiteľovi. a Pána života a byť ohniskom nádeje a svetla všade tam, kde nás saleziánska misia povolá (Obežník 11. marca 2020).

 

Rad Čestnej légie je najvyšším vyznamenaním od Francúzskej revolúcie. V súčasnosti odmeňuje podľa rôznych stupňov vynikajúce zásluhy získané v službe národu. Ide o rytiersky rád založený 19. mája 1802 Napoleonom Bonaparte. Inštitút FMA vďačne privítal menovanie, ktoré udelila Matke Yvonne Francúzska republika, čo bude mať pozitívne ohlasy nielen vo Francúzsku, ale aj v celom saleziánskom svete. V ňom je odhodlanosť odovzdávať hodnoty evanjelia mladým ľuďom, budovať prostredníctvom vzdelávania čoraz ľudskejšiu budúcnosť, podpornejšiu a spravodlivejšiu, pretože je plná nádeje.

 

Predstavenie sestry Yvonne

Sestra Yvonne Reungoat sa narodila 14. januára 1945 v Plouénane vo Francúzsku. Svoju formáciu v saleziánskom rehoľnom živote začala v Paríži, kde bola prijatá do postulátu v roku 1963. Po noviciáte v Lieusaint (Francúzsko) a Casanove di Carmagnola (Turín) 5. augusta 1965 zložila rehoľné sľuby ako FMA. V odbore literatúra, história a geografia na univerzite v Lyone vo Francúzsku, vyučovala do roku 1980. Potom je dierktorkou v Lyone v Paríži (1977-1983), provinciálnou vikárkou (1978 – 1983) a provinciálkou v Paríži (1983-1989). V tom období tiež sprevádzala rozvoj prítomnosti FMA v Gabone v Port Gentil. V dome, ktorý bol otvorený v roku 1971 a neskôr sprevádzaný ďalšími komunitami: Oyem a Libreville.

Odvtedy sa sestra Yvonne cítila byť vyzvaná misijným poslaním Ježiša: „Choďte do celého sveta ohlasovať evanjelium.“ Jej misijné povolanie časom dozrelo a našlo potvrdenie v žiadosti Matky Marinely Castagno, vtedajšej generálnej predtavenej, aby išla do Lomé v Togu ako delegátka provinciálov Španielska a Francúzska, aby koordinovala prvé komunity projektu Afrika. Matka Yvonne šíri radosť z toho, že je FMA. Dáva svoj život za ohlasovanie evanjelia, najmä medzi maličkých, chudobných a ženy.

 

Matka Yvonne ako provinciálna a generálna predstavená

V roku 1991 bola vymenovaná za predstavenú novej Viceprovincie Matky Božej Západnej Afriky so sídlom v Lomé (Togo). Táto provincia v tom čase zahŕňala päť národov: Togo, Pobrežie Slonoviny, Mali, Gabon, Rovníková Guinea. Následne sa otvoria komunity Benin a Camerum. 5. augusta 1992 bola vymenovaná za provinciálku novej provincie Matky Božej. Počas svojej animačnej služby uprednostňuje srdečný a formujúci vzťah so sestrami, sprevádzanie mladých žien vo formácii. Otváranie komunít, v ktorých mladých možno privítať, pripraviť ich na misiu. Yvonne sa zasadzovala za formovanie animátorov a miestnych rád. Charakterizovala ju tvorivá propagácia diel na výchovu detí, najchudobnejších mladých ľudí a žien, spolupráca s rôznymi skupinami saleziánskej rodiny. V roku 1996 bola zvolená za generálnu vizitatórku a v roku 2002 za generálnu vikárku Inštitútu dcér Márie Pomocnice. V roku 2008 bola menovaná za generálnu matku saleziánok a v roku 2014 bola zvolená pre druhé šesťročie.

 

Matka Yvonne bola 9. generálnou predstavenou Inštitútu dcér Márie Pomocnice. Od roku 2018 je prezidentkou vyšších rehoľných predstaveného únie Talianska (USMI). Tiež od roku 2019 členkou Kongregácie pre zasvätený život a spoločnosti apoštolského života. K dnešnému dňu má inštitút 11 535 FMA v 97 krajinách na 5 kontinentoch. Dcéry Márie Pomocnice, zasvätené Bohu, aby v spoločenstve slúžili Ježišovi Kristovi, spolu s laikmi a mladými. Zasvätili svoj život ľudskej, kresťanskej a saleziánskej výchove chlapcov a dievčat. Don Bosco si za ich ochrankyňu vybral Máriu, Pomocnicu kresťanov, ktorá vedela stelesniť a žiť pedagogiku starostlivosti. Mária Pomocnica konkretizuje aj ich výchovnú vášeň pre mladých. Robí z nich ženy, ktoré sú tvorcami života v srdci súčasnej doby.

 

 

Zdroj: cgfmanet.org