1. deň deviatnika k Nepoškvrnenej: Máriin silný materinský odtlačok

Evanjeliá nám, žiaľ, nehovoria veľa o čase prežitom v Nazarete, o dobe, v ktorej bol Ježiš ako dieťa, chlapec a dospievajúci priamo a dlhodobo zverený do materskej starostlivosti Márie. Vieme však, že v Máriiných časoch  prispievala žena k živobytiu rodiny tým, že vykonávala veľké množstvo domácich prác a venovala sa starostlivosti o deti a ich výchove. Deti trávili celý deň s mamou, kým trocha nevyrástli a neprevzali zodpovednosť za časť prác a živenia rodiny vnútri aj vonku. Matka teda bola prvou vychovávateľkou.

 

Pravdepodobne preto je múdrosť v Biblii zosobnená v ženskej postave. V spôsobe bytia a správania dospelého Ježiša sa teda určite odráža výchovné pôsobenie Márie. Vskutku, pri porovnaní Máriiných vlastností, uvedených v Evanjeliách, s niektorými charakteristikami jej Syna je možné vyzdvihnúť aspoň tri postoje a spôsoby konania, ktoré sa pravdepodobne naučil od nej. Toto sú tri dimenzie ľudského života, ktorý bežne prijíma silný materinský odtlačok, pretože sa začínajú už od života v lone matky: slovo, gesto, pohľad.

 

MODLITBA 

Pane, obráť moje srdce, aby zotrvávalo v tichu a v stálej modlitbe.

Obráť moju myseľ od kultúry smrti k myšlienkam na Vzkrieseného.

Moje ruky a nohy Pane, obráť, aby ich snahou bolo prejavovať konkrétnu lásku bratom a sestrám, ktorých stretnem.

Pane, obráť môj pohľad a urob ho schopným pozornosti, láskavosti a milosrdenstva.

Keď sa budem snažiť čokoľvek robiť, pripomínaj mi, že vždy som malý a neužitočný služobník. Bez teba neviem robiť dobro.

Osloboď ma od lenivosti, ľahostajnosti, zmätku, od vonkajšieho i vnútorného hluku, od smútku, závisti, od prenáhleného posudzovania a egoizmu.

Mária, ty buď mojou vodkyňou, mojou neprekonateľnou sprievodkyňou, pozemskou i nebeskou Kráľovnou.

V tvojich rukách je ochrana, prijatie, uzdravenie a oslobodenie od všetkých ziel.

Ježiš, môj život je tvoj. Mária, moje srdce patrí tebe.

Amen.