Obrátenie a svätý Advent vlastne znamená postaviť do stredu každodenných chvíľ Jeho

Liturgické čítania na 1. adventnú nedeľu nájdete na tomto odkaze.

 

Ohľadom konca čias je voči nám Ježiš veľmi otvorený. Chce nás naň pripraviť. Pandémie sú zrejme nielen vírusové. Ako všetky, tak aj pandémia hriechu je v počiatkoch neviditeľná. Vskutku, naše drobné krivé závery môžu vyústiť do veľkých.

 

V podstate žijeme posledné časy i dnes. Hrôzy v dejinách sveta sú toho tichým dôkazom. Ježiš k nám nedeľným evanjeliom volá alebo šepká: „Hop, daj pozor. Všímaj si znamenia, ktoré dopúšťam, aby si sa mohol zachrániť. Lebo ťa milujem…“

 

Bedlivá pozornosť na Pána sa uskutočňuje úsilím o neustálu modlitbu, modlitbu na každom mieste a v každej chvíli. Modlitba človeka zobúdza, robí ho pripraveným pochopiť a prijať aktuálnosť príchodu Syna človeka. Chápať, že prichádza dnes. Práve takáto modlitba dá silu nedať sa zlomiť strachom z hrozných úkazov a zdvihnúť hlavu v ústrety Pánovi. Pomáha zamerať sa na neho, ako vtedy na Galilejskom mori: kým sa Peter díval na Ježiša, nepotopil sa.

 

Aj pandémia pomáha, aby som nebola zameraná na dosahovanie vonkajších  efektov, ani na výkony, či splnené programy. Preto obrátenie a svätý Advent vlastne znamená postaviť do stredu každodenných chvíľ Jeho. A do vzťahu k nemu svoje najintímnejšie vnútro. Potom sa netreba ľakať ničoho (dokonca ani vakcíny), lebo i najmenšie utrpenie pre tých, čo patria Kristovi, bude znamením šťastného stretnutia s ním.

sestra Dáša