Dievčatá a sestry saleziánky z formačných domov v Európe sa začali stretávať online

Online stretnutia dievčat a sestier z formačných domov v Európe začali v mesiaci apríl. Iniciatíva prišla z noviciátu saleziánok v Ríme.

 

Formácia dievčat, ktoré chcú byť saleziánky prebieha v troch stupňoch- aspirantát, postulát a noviciát. Na Slovensku môžu dievčatá absolvovať formačnú fázu aspirantátu. Postulát a noviciát sa realizuje v Taliansku. Podobne je na tom formácia aj v iných krajinách Európy. V súčasnosti máme na Slovensku tri aspirantky. Postulantka Nikola Mihalčínová je už skoro rok vo formačnom dome v Taliansku.

 

V noviciáte v Ríme je vo formácií aj naša sestra Gabriela Baňasová, ktorá je asistentkou noviciek. Práve tie iniciovali online modlitbové stretnutie pre formačné domy v Európe. „V tomto čase mnohých stretnutí online sa často spájame s rôznymi skupinami pri modlitbe ruženca. Keďže naplánované živé stretnutie s aspirantkami a postulantkami v Turíne nemohlo byť, prišli novicky s alternatívou. Veď Panna Mária Pomocnica vie zjednotiť všetky aj v online dome,“ rozpráva sestra Gabika.

 

Online stretnutie sa uskutočnilo už dvakrát- 23. apríla a 18. mája. „Veľmi ma povzbudila živá radosť, ktorá na nás cez obrazovku sršala z dievčat a sestier z iných kútov sveta. Bola to radosť z toho, že sa môžeme spojiť v modlitbe a samozrejme aj z toho, že sa vidíme,“ zhodnotila stretnutie jedna zo slovenských aspirantiek.

 

Dagmara Čepelová FMA