František Bartek: „Ide o to, aby sme si pomáhali navzájom stávať sa zrelými mužmi

Catholic Gentlemen’s Club je spoločenstvo mužov, ktoré vzniklo pri Katolíckej univerzite v Ružomberku Cieľom je vzájomne sa inšpirovať, pomáhať si rozvíjať jedinečný potenciál, naplno prežívať svoju mužskosť a brať vážne svoju vieru. Patrónom tohto spoločenstva je svätý Jozef. O spoločenstve nám porozprával jeho spoluzakladateľ František Bartek. František študoval filozofiu na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Je absolventom Kolégia Antona Neuwirtha a členom Spoločenstva Ladislava Hanusa, kde dva roky pôsobil aj pracovne. V súčasnosti pracuje v národnej rade slovenskej republiky ako poslanecký asistent. Zaujímajú ho najmä otázky kultúry, etiky a politiky.

 

František, si spoluzakladateľ Catholic Gentlemen’s Clubu, môžeš nám ho bližšie popísať, ako vznikol tento projekt a pre koho je určený?

V prvom rade je náš Catholic Gentlemen’s Club spoločenstvo priateľov, ktorí si chcú navzájom pomáhať, inšpirovať sa, pomáhať si prežívať tak naplno svoju mužskosť a brať vážne svoju vieru. Vznikli sme pri Katolíckej Univerzite v Ružomberku, tam sme sa stretli. Vyplynulo to zo spontánnej túžby spoločne prežívať veci, aj ťažké veci, čo sa možno niektorým z nás vtedy diali, ale aj vzájomne sa okresávať, rásť, inšpirovať. Každý z nás bol v niečom inom dobrý a mohli sme sa tak navzájom ťahať. A v mužoch proste je niečo také, že chcú spolu robiť veci.

Po niekoľkých rokoch takéhoto fungovania sa tak nejako začala vynárať otázka, že či nemôžeme aj niečo viac robiť pre druhých do vonka. Dovtedy to bolo také vzájomné budovanie a teraz prišla myšlienka, že či z toho nemôže byť aj niečo väčšie, nejaká služba pre druhých. A to sa deje v zásade nejaký posledný rok. Tak to my sa tak objavujeme, ešte to nie je také napevno vyrysované. Ale sami rozmýšľame, že čo môžeme robiť, kam nás to ťahá a aké možnosti sa nám otvárajú.

 

Poďme sa pozrieť na začiatok, čo tomu v tvojom živote predchádzalo, kde si sa formoval, v akých spoločenstvách si pôsobil, kde si študoval?

To je dobrá otázka. Vlastne prvý kontakt s takou príťažlivou mužskou partiou som asi zažil pri saleziánoch, v saleziánskej komunite, ktorá, takto žije ako partia chlapov, ktorej spolu ide o dobro. Samozrejme tam boli nejaké chlapčenské tábory, na ktoré som najprv chodil ako účastník a neskôr som mohol pomáhať pri ich realizácii. Potom určite taký silný zážitok mužskej partie a mužského spoločenstva bol aj v saleziánskej ašpirantke, ktorú som navštevoval ako maturant. A potom na vysokej škole to tak spontánne začalo vznikať, ako som hovoril.

Pridaná hodnota verejnej angažovanosti, kedy spoločenstvo sa transformuje, aspoň v niektorých častiach do niečoho angažovaného, do projektu, za to určite vďačím aj tomu, čo som mohol dostať v spoločenstve Ladislava Hanusa alebo v Kolégiu Antona Neuwirtha. Tam sú mladí ľudia pozvaní k účasti zaujímať sa, čo sa deje aj širšie, či v meste, či v krajine a nejak prispieť k tomu spoločnému dobru.

Posledné čo by som k tomu povedal je, že inšpiráciou pre nás určite sú aj iné projekty, ktoré sa týmto témam venujú. Ide napríklad o portál muzom.sk, ktorý má aj teda podcast alebo taký program Otec a syn, respektíve Chlapskí chlapi, ktorí robia také veľké duchovné obnovy pre mužov alebo aj nejaké zahraničné veci najmä taká stránka The Catholic Gentleman, ale aj mužská godzone konferencia a ďalšie podobné projekty.

 

Môžeme teda povedať, že toto všetko v tvojom živote viedlo až sem, do tohto projektu Catholic Gentlemen’s Club, do terajšieho životného nastavenia. Kde to chceš posunúť ďalej, aké sú tvoje ciele v živote, aká je tvoja méta, čo chceš dosiahnuť?

Môžeme to tak povedať, aj keď treba povedať, že stále gro môjho života aj teda života nás všetkých, čo sme v tomto klube, tvorí hlavne práca alebo štúdium a nejaké naše základné vzťahy. Ja prezradím, že mám ten dar byť teraz zasnúbený a tak toto je asi to na čom teraz najviac pracujem. Ale určite sa z toho tešíme, že máme možnosť rozbiehať aj tento projekt. A aj keď to všetko zatiaľ robíme popri svojich primárnych povinnostiach, tak ktovie, možno raz by to mohlo narásť a mohli by sme to robiť či už profesionálne alebo poloprofesionálne. Toto môže byť jeden z takých cieľov.

A čo chcem dosiahnuť? Mňa dlhodobo priťahuje a fascinuje téma sexuality a vzťahov alebo môžeme povedať aj teológia tela. K tomu možno iba krátko, mne sa strašne páči ten výrok Jána Pavla II. Povedal: „Pornografia nie je zlá preto, lebo ukazuje príliš veľa z človeka, ale preto, že ukazuje príliš málo.“ Tak je to možno taký kontroverzný výrok. Čo chce však povedať, a čo sa mne veľmi páči je, že mne sa tá sexualita veľmi tak splošťuje a dostáva takú negatívnu konotáciu. A podľa mňa, našou úlohou, ako kresťanov je ohlasovať tú radostnú zvesť aj v tejto téme. Hovoriť o kráse tých vzťahov aj o tých ťažkých veciach, ktoré sa dejú mnohým ľuďom.

Hovoriť o rozdieloch medzi mužmi a ženami, o nástrahách, ktoré v tejto oblasti dnešná kultúra prináša. A myslím si, že to pole v tejto téme je veľmi veľké, či už ide o formáciu na školách alebo o farnosti, o semináre a formáciu kňazov. To pole je veľké a robotníkov málo, ako sa píše, tak ja mám takú túžbu, ak Pán Boh dá, tak niečo dobré v tejto oblasti urobiť.

 

Vráťme sa ku Catholic Gentlemen’s Clubu, máte teraz veľkú knižnú prvotinu. Ako by si nám ju predstavil?

Áno, je to tak. Skutočne sa tešíme, že nám v spolupráci s denníkom Postoj v týchto dňoch vychádza kniha Jozef 2.1. Je odpoveďou alebo mozaikou odpovedí na otázku, čo to dnes znamená byť mužom, čo dnes v 21. storočí znamená byť kresťanským mužom. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo spojiť takú pestrú paletu autorov: od laikov, otcov rodín, cez zasvätené osoby, diecéznych kňazov aj biskupov. Skutočne veľmi pestré príbehy. Je tu aj tá pestrosť tých jednotlivých zamyslení, ktoré sa odvíjajú od tej tradičnej modlitby litánií k svätému Jozefovi. Je to snaha spojiť niečo tradičné, niekto by povedal možno, že staré a niečo nové a moderné.

Žijeme v digitálnej dobe, kde sa stále niečo aktualizuje a stále je nejaký nový update nejakého softvéru, nejakej aplikácie. Knižka je preto takým pozvaním opäť aktualizovať svoju mužskosť, pozrieť sa do zrkadla a vykročiť ďalej s novou inšpiráciou na ceste mužskosti. Odporúčam ju predovšetkým všetkým chalanom a mužom. Aj ženám môže pomôcť lepšie pochopiť svojich manželov, synov alebo otcov.

 

Aké má Catholic Gentlemen’s Club ešte vízie? Prečo by si ho odporučil mladým mužom?

Ako som už hovoril, tú víziu nemáme ešte teraz tak presne vystrúhanú, ale máme nejaké sny a túžby. Obzeráme sa, čo sa už deje a čo chýba alebo v čom vieme priniesť nejakú pridanú hodnotu. A ja tak za seba prezradím, že už mám vyhliadnutú ďalšiu knihu. Tentokrát by išlo o preklad. Preklad jedného amerického autora Jasona Everta, ktorý sa tiež týmto témam mužkosti, ženskosti, sexuality a vzťahom venuje. Tak uvidíme, že či to vyjde.

Potom sú ďalšie sny a projekty, ale zatiaľ to netreba úplne prezrádzať. Uvidíme, čo z toho sa podarí a čo nie. Ale v zásade ide o to, aby sme si ako muži pomáhali. Aby sme vytvorili také hnutie aj v tejto kultúre, ktorá nepomáha mužom stávať sa zrelými mužmi. Dokonca niekedy popiera alebo snaží sa zotrieť nejaké rozdiely medzi mužmi a ženami. Tie tu sú a môžu nám slúžiť na dobré. Sú komplementárne. Tak verím, že v tomto bude náš Club nápomocný.