S veľkonočným nadhľadom môžeme obstrihať to nepodstatné

Nožnice. Za tento jednoduchý symbol môžeme schovať mnoho udalostí, ktoré sa nás týkali v poslednom období, aj v tom najposlednejšom. „Prestrihnutie pásky“ a vstup do novej epochy, keď sa už sčasti môže fungovať prezenčne. Odstrihnutie špagáta na naaranžovanie balónov na oslave okrúhlych narodenín. Rozstrihnutie obalu na slanine na grilovačke. Odstrihnutie knôtu na paškáli v kaplnke, kde sme slávili väčšinu veľkonočného obdobia. Vystrihnutie katechetickej pomôcky na hodinu s prvoprijímajúcimi deťmi.

 

Rozstrihnutie obálky s vyplneným tlačivom na poskytnutie 2% a listom vyjadrujúcim vďaku za našu činnosť. Strihanie po čiarke do kruhu s prváčikmi. Odstrihnutie tulipánov v záhrade do vázy. Meditácia o strihaní a čistení ratolestí na viniči. Séria vtipov ako vystrihnutých zo zábavnej relácie. Strihanie vlasov podomácky. Výstrižky zo snímky obrazovky z online stretnutia.

 

Prestrih v monotónnom plynutí podobných dní a veselý víkend na chate. Nastrihanie papierikov na hru na prvú hodinu náboženstva po polročnej pauze. Rozstrihnutie papiera ukrývajúceho kvety k sviatku našej spoluzakladateľky. Odhodlané prekonávanie chuti vystrihnúť niektoré súčasti našej reality. Postupné odstrihávanie sa od zabehaných spôsobov, ktoré prestávajú byť kompatibilné s prítomnosťou.  Tak s veľkonočným nadhľadom môžeme obstrihať to nepodstatné a dať vyniknúť dobru a kráse, ktoré Boh vložil do nás.

sr. Kristína Némethová