Ježiš potrebuje na evanjelizáciu naše nohy, kroky i pokroky. Zrejme aj tie technologické…

Liturgické čítania na 3. Veľkonočnú nedeľu nájdete na tomto odkaze.

 

Možno sme si zvykli, že Ježišov pozdrav „Pokoj vám“ zaznieva z Jánovho evanjelia. Že je naplno autentický a nie formalitou nám potvrdzuje aj lukášovský úryvok z tejto nedele. Aj v ňom Ježiš zdraví učeníkov presne tak. Podľa Lukáša dokonca mali zdraviť učeníci tých, ktorým prinášali radostnú zvesť evanjelia takisto (Lk 10,5).

 

Lukáš sa dopĺňa s Jánom

Lukáš sa s jánovskou školou a jej „duchovným“ evanjeliom pekne dopĺňajú. Už v prológu prvého Jánovho listu čítame:  „Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme (1 Jn 1,1). Zatiaľ čo v Jánovom evanjeliu Ježiš ukazuje a dáva sa učeníkom dotknúť svojich rán na rukách a v boku, Lukáš k nim pridáva aj nohy. Tie nohy, ktoré svojimi bozkami a slzami umyla, vlasmi osušila a voňavým olejom za nás všetkých pomazala žena hriešnica (7,36n). Pre Lukáša však, na rozdiel od Jána, nie sú najdôležitejšie Ježišove rany – že do Večeradla prišiel ten istý Ježiš, ktorý zomrel na kríži. On chce vydať svedectvo aj o skutočnom Ježišovom tele. Evidentne mu išlo o pravé človečenstvo Zmŕtvychvstalého, o to, že nie je žiadnym prízrakom alebo duchom. Lukáš samozrejme nebol nejakým materialistom, ale na druhej strane ani naša viera nie je v žiadnom prípade neplodnou ideológiou, o ktorej možno donekonečna filozofovať. Naopak, je neopakovateľná, neporovnateľná, jedinečná…

 

Boh má telo, ako my

Nikde v celom Písme tak, ako u Lukáša, nie je natoľko zreteľne vyjadrené, že náš Boh má telo ako máme my! Že je skrz naskrz celkom človekom, ktorý si aj po víťazoslávnom vzkriesení môže bez problémov zajesť z pečenej ryby. Nie, neopisuje takto Ježiša len preto, že bol pôvodne lekárom. Veď k ohlasovaniu evanjelia aj my potrebujeme nielen bok, srdce, ruky, skutky, ale aj nohy. Nie iba v Starom, ale i v Novom zákone čítame: „ Aké krásne (milé) sú nohy posla, ktorý prináša radostnú zvesť (Rim 10,14; Iz 52,7). Áno, na evanjelizáciu Ježiš i teraz potrebuje naše nohy, naše kroky i pokroky. Zrejme aj tie technologické…

 

Sestra Dáša