Sviatok vďačnosti generálnej predstavenej saleziánok Yvonne Reungoat, bude tento rok v Ríme

Sviatok vďačnosti generálnej predstavenej saleziánok, matke Yvonne Reungoat, býva každý rok. Miesto, kde sa uskutoční vyberá matka Yvonne. Tento rok bude v Ríme

 

Saleziánky na celom svete sú pozvané spolu s laikmi, laičkami a mladými vyjadriť vďačnosť Pánovi za veľkodušnú službu animácie a vedenia svojej generálnej predstavenej. V Ríme, v nedeľu 25. apríla v dome “Matky Angely Vespy,” v sídle Pápežskej fakulty výchovných vied “Auxilium,” bude deň vďačnosti s témou V sieti, za kultúru života. Vysielaná bude aj online svätá omša.

 

„Náš Inštitút sa zrodil vo vedomí, že je včlenený do veľkej siete Cirkvi a sveta. Byť v sieti dnes nie je len požiadavkou, ktorá vyviera z charizmatickej identity, ale je jednou z najvzácnejších zdrojov ocenenia našich najlepších tvorivých a spoločných energií  pri odpovedi na “výchovnú katastrofu” zapríčinenú pandémiou a rôznymi sociálnymi, politickými a ekonomickými problematikami,“ rozpráva sestra Chiara Cazzuola, vikárka generálnej predstavenej.

 

Logo dňa vďačnosti

Logo dňa vďačnosti  upozorňuje  na niektoré prvky, ktoré charakterizovali službu generálnej predstavenej a poslanie Inštitútu. Obsahuje svet, ktorý hovorí o univerzálnosti a internacionalite Inštitútu. Na glóbuse sa preplietajú poludníky a rovnobežky, ktoré vyzerajú ako obrovská sieť. Upriamujú myšlienky na jednotu, ktorú generálna predstavená predstavuje nežnosťou a pôvabom. Predstavuje pracovité a tvoriace ruky všetkých saleziánok, ktorým je zverené nádherné výchovné poslanie. Od Slnka ruka načerpáva charizmu a silu potrebnú pre rozvoj sveta a kultúru života. Ruža sa rozvíja zo samotného poslania ako znak vďačnosti a radosti z daru.

 

Každá komunita je pozvaná utkať sieť vďačnosti a nádeje. Umiestniť na virtuálnu nástenku svoje posolstvá  vďaky Matke a záväzok podporovať kultúru života:  #GrazieMadreper (#VďakaMatkaza) #educareallaculturadellavita (#vychovávaťkukultúreživota)

 

Na deň vďačnosti všetky komunity saleziánok po celom svete, vyjadria aj gesto solidarity, ktoré ich spojí v zviditeľnení rodinného ducha a spoločenstva dobier. Tento rok bude slúžiť pre najurgentnejšie potreby Inštitútu. Pre poskytnutie štipendií mladým univerzitným študentom a študentkám v ekonomických ťažkostiach a našim sestrám študentkám, ako aj na podporu niektorých iniciatív na posilnenie siete ISS-FMA.

 

Viac info a foto: cgfmanet.org