Aby sme s Ježišom dali na správnu mieru to, čo nás chce obrať o rovnováhu

Liturgické čítania na 4. nedeľu v období cez rok B nájdete na tomto odkaze.

 

Evanjelium z dnešnej nedele nás uvádza do apoštolského dňa Ježiša, ktorý prežil so svojimi učeníkmi v Kafarnaume. Rybárskom mestečku na brehu Genezaretského jazera, na frekventovanej obchodnej ceste a na rozhraní dvoch území. Stretávalo sa tam všeličo a ak bolo treba, dalo sa z neho rýchlo odplávať, alebo prejsť na územie susedného vládcu Filipa smerom k pohoriu Hermon. Kafarnaum sa stal Ježišovou základňou a trochu i domovom.

 

Hneď prvú sobotu sa vybrali do miestnej synagógy, na ktorú boli miestni obyvatelia hrdí. V nej Ježiš – podobne ako iní hosťujúci, potulní rabíni, začal učiť. Jeho slová poslucháčov dvíhali zo stoličiek, zrejme nielen v pozitívnom zmysle slova. Najmä preto, lebo sa vyjadroval s nevídanou právomocou. Na niektorých to bolo priveľa, ako sa to ukázalo aj na labilnom človeku, ktorého ovládlo jeho posadnutie. Zlý chcel cez neho prekaziť Ježišovo účinkovanie. Aby Ježiš mohol pokračovať vo vyučovaní, musel k jeho posadnutiu zaujať stanovisko. Keď spacifikoval vyvedeného z miery, tak sa o Ježišovi rozšírilo, že uzdravuje, a opätovne musel prerušovať svoju učiteľskú misiu… Vyznievalo to ako fiasko, ale keď sa túžba ľudí po senzáciách trochu utíšila, začali ho počúvať viacerí.

 

Isté posadnutie, o ktorom evanjelium hovorí, sa nevyhýba ani nám. I my môžeme byť posadnutí nejakou myšlienkou, strachmi, žiarlivosťou, alebo naopak túžbou po úspechu či úzkostným puntičkárstvom. Konkrétne napríklad aj odporom k migrantom či inovercom. Aj keď vieme o svojich negatívnych sklonoch a máme ich pod kontrolou, v kritických situáciách nás môžu prevalcovať a potom jednáme jednostranne. Ježiš je tu aj pre nás, aby sme s ním dali na správnu mieru to, čo nás chce obrať o rovnováhu. Uzdraviť sa vnútorne, aby z nás nehovorilo to, čím nie sme. Najmä poctivým načúvaním jeho učenia.

 

sestra Dáša