Veľkolepé oslavy sviatku don Bosca nechýbali ani tento rok, hoci online

V saleziánskych strediskách sa tradičné don Bosco show konali online. Tieto veľkolepé oslavy don Bosca nechýbali ani tento rok. Po doobedných svätých omšiach vysielaných online z kostolov a saleziánskych kaplniek, si každé stredisko pripravilo originálny program. Niekde to boli akadémie, v iných strediskách súťaže.

 

SCVČ a stredisko Laura v Dolnom Kubíne spojilo celú farskú rodinu. K téme Farskej online kaviarničky rozprávali svoje svedectvá manželia Lucka a Juraj Florekovci, saleziánka Vierka Antalíková, kaplán Andrej Ondrejka. Hosťom bol aj kňaz Ján Bystriansky, ktorý v Ríme študoval Náuku o rodine a v rámci spišskej diecézy sa venuje pastorácií rodín.

 

Saleziánske stredisko v Košiciach na Troch hôrkach pripravilo zaujímavú show Kečup vs. Horčica. Súťažili v ňom dva tímy z komunity z troch hôrok spolu s ich funklubom. Show obsahovala aj scénky, či tance alebo spevácke videá. Svoje miesto mala aj fotková video koláž z akcií strediska.

 

Spoločným programom saleziánskej rodiny bola show Milujem don Bosca z Oratka online. Kľúčovou bola súťaž medzi bratským sdb a sesterským fma tímom. Počas programu sa mohli zapojiť aj diváci známym Kahoot quizom.

 

Online program prebiehal aj v saleziánskych strediskách v Poprade, v Dubnici nad Váhomv Novej Dubnici, v Žiline, v Trnave na Kopánke, v Košiciach na kalvárií, v Salezku v Banskej Bystrici, a v Bardejove.

 

Dagmara Čepelová