V škole syna

Božie Slovo
Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“ On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Lk 2,41- 50
 
Zamyslenie
Ako Miriam na začiatku počúvala anjela, Alžbetu, pastierov či Simeona, i teraz si znovu a znovu premieta posledné udalosti, aby načúvala svojmu synovi a uvažuje vo svojom srdci. Napriek spoločnému úsiliu s Jozefom dobre mu porozumieť evanjelista Lukáš otvorene píše: „A oni nepochopili…“ Aj z tejto poznámky môžeme usudzovať, že Miriam žila v skutočnej, nie vysnívanej realite, s bolestnými protikladmi. Zďaleka nerozumela všetkému. Skôr žila v ustavičnej snahe porozumieť. Aj ona spolu so synom rástla vo vnútornej múdrosti, ktorá pramení z opätovného čítania a zvažovania osobných a historických udalostí. S realizmom a hlbokou vierou. Možno sa pýtame, ako si vysvetliť Miriaminu vnútornú silu? Zaiste ju posilňovala schopnosť kontemplácie. Kontemplatívny človek vie vyjsť sám zo seba, vie pochopiť vnútorný zmysel udalostí a potom vykročiť v ústrety aj druhým.
Klikni pre dlhšie zamyslenie
 
Výzva
Blahoslavená si, Miriam, lebo si vedela prijať aj svoj výchovný „neúspech“. Dokázala si spájať, čo bolo jasné, s nejasným či protirečivým, byť pozorná na udalosti, nosiť ich v srdci a uvažovať o nich. Vedela si prijať a pretrpieť napätie vo vzťahu so synom, aj to, že možno ešte porastie. Kiež aj my vieme nosiť v srdci to, čo nevieme hneď pochopiť.
 
Modlime sa
3x Zdravas Mária, Sláva Otcu…