Adventný sociálny projekt exallievov podporí ľudí

(Bratislava, 19. novembra 2020) – Združenie exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a saleziánskou rodinou odštartovalo už 7. ročník úspešného adventného sociálneho projektu DARUJME ÚSMEV.
 
Projekt spustili tradične 11.11. na sviatok sv. Martina a skončí sa 6.12. na sviatok sv. Mikuláša. Termín zbierky nie je náhodný – práve títo dvaja svätci sa vyznačovali svojou štedrosťou a otvoreným srdcom pre chudobných a núdznych.
 
Prostredníctvom tohto projektu ponúkajú možnosť zapojiť sa do aktivít sociálneho programu, ktorého cieľom je spomenúť si konkrétnym skutkom lásky – štedrosťou a dobročinnosťou – na núdznych, ktorí sú medzi nami.
 

 
„Náš zakladateľ ponúkal mladým, ktorých sa ujal, nielen domov, pozornosť a lásku, ale aj budúcnosť cez ich vzdelávanie. Počas tohto ročníka nášho projektu chceme dona Bosca napodobniť a časť vyzbieraných financií poskytneme na podporu mladých študentov z núdznych rodín, ktorí navštevujú saleziánsku strednú školu a internát v Žiline. Rok 2020 je ďalej výnimočný tým, že nám ponúka byť ešte viac otvorenými pomôcť našim blížnym, ktorí pomoc potrebujú. Celosvetová pandémia zasiahla mnoho rodín aj na Slovensku, ktoré sa zmietajú v existenčných problémoch. Pozývam všetkých, ktorí si to môžu dovoliť na podporu nášho spoločného projektu, kde dokážeme konkrétnym rodinám poskytnúť konkrétnu pomoc, ktorú v tomto čase najviac potrebujú,“ povedal pri štarte celoslovenského sociálneho projektu Darujme úsmev 2020 prezident exallievov Róbert Mruk.
 
Viac o projekte nájdete na: https://www.exallievi.sk/darujmeusmev/.
 
Zdroj: saleziani.sk