Zlo sa dá zastavovať odpúšťaním

Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: „Pozhovej mi a všetko ti vrátim.“ A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval sto denárov. Chytil ho pod krk a kričal: „Vráť, čo mi dlhuješ!“ Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: „Pozhovej mi a dlžobu ti splatím.“ On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: „Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?“ A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.“ Mt 18, 21-35
 
Dnešná nedeľa je tak trochu prepojená aj so sviatkom povýšenia kríža. A ten je o hriechu, ktorý sa v srdci človeka, ako v ideálnom a jedinom kultivačnom prostredí, nielen klonuje, ale plodí aj nové odrody. A navonok sa šíri reťazovou reakciou. Predstavme si napríklad, čo všetko môže spôsobiť nespravodlivé obvinenie vedúceho firmy v živote jeho podriadených a ako ho oni môžu chtiac-nechtiac podávať ďalej. Ako sa snehová guľa kotúľa do údolia, tak sa zlo nabaluje a ničí, čo mu prichádza do cesty. Keby Boh nemiloval svet, tak sa v ňom dávno utopí.
 
Biblickým obrazom o ničivosti hriechu a jeho dôsledkoch je ten prvý. Hriech, Adama a Evy. Ešte stále v nás účinkuje a záleží na nás, či ho podporíme, alebo mu povieme nie. Niet sa čo čudovať, že v dnešnom evanjeliu Ježiš odpovedá na Petrovu otázku, že treba odpúšťať 77 krát, čo prakticky znamená stále. On prišiel zastaviť lavínu hriechu v ľudstve i v jednotlivcovi. Odpúšťajúcou láskou na kríži. Iná možnosť na jeho skutočné zastavenie neexistuje.
 
Ak chceme byť Boží, a milovať svet ako on, robme tak ako on. Zastavujme zlo odpúšťaním. Je to pre nás asi to najťažšie. Kým odpúšťanie nám samým hlbšie neprežijeme, budeme s ním vyjednávať. Ale na zápas s hriechom sme všetci vyzbrojení milosťou posväcujúcou. To znamená, že Boh chce aj v nás a skrze nás odpúšťať, ak mu to dovolíme. Pretože nás miluje všetkých, chce zachrániť jednak nás samých pred hadím jedom neodpustenia, a iných pohľadom na to, ako sme ten hadí jed v sebe ukrižovali.
 
Nemusíme ani konať navonok veľké veci, len v tichosti každý deň poctivo odpúšťať tým, s ktorými žijeme a budeme robiť skutočné, konkrétne, účinné skutky pre spásu sveta: zastavovať hadí jed hriechu. Akú radosť z nás bude mať Otec! Konečne budeme na jeho obraz a podobu a spolupracovať s ním celkom konkrétne na spáse sveta.
 
sestra Dáša
Foto: na púšti, život je silnejší, z Hory pokušenia