Kde sme (ne)boli

Príbehy mariánskych pútnických miest hovoria o starostlivosti Nebeskej Mamky. Sestra Anka z našej komunity z Humenného, mala možnosť  nadýchať sa atmosféry jedného z nich: bola na púti v Litmanovej. Keď sa s nami v prvý deň trídua k Nanebovzatej o tento zážitok delila, vznikol nápad v ďalšie dni sa pozrieť – zatiaľ aspoň virtuálne – na iné mariánske pútnické miesta v našom okolí .
 
A takto to dopadlo:

  1. august: Litmanová

Miesto, kde sa Panna Mária prišla 5. augusta 1990 postarať o tri vystrašené deti a odprevadila ich z hory Zvir dole do dediny. Prichádzala a rozprávala sa s nimi až do roku 1995. Pr poslednom zjavení sľúbila, že stále zostane na tejto hore. A zostáva: mnoho ľudí na hore Zvir cíti jej prítomnosť a nachádza jej pomoc.
 

  1. august: Klokočov

Dedinka, kde už v roku 1670 slzila ikona Panny Márie. Keď ju nahnevaný kurucký vojak prebodol nožom, začala slziť ešte viac. Vzácna ikona sa síce stratila (kdesi vo Viedni, kam si ju vzala Mária Terézia) a uchovala sa iba jej kópia, ale viera ľudí a úcta k Panne Márii je v Klokočove živá.
 

  1. august: Ľutina

Príbeh tohto pútnického miesta začal v roku 1851 na sviatok premenenia Pán, keď a sa istá Zuzana Fekete vybrala zbierať huby na ľutinskú horu. V lese zbadala svätého Mikuláša, ktorý ju prísne napomenul, že nie je na sv. omši a žiadal, aby dala na tom mieste postaviť kríž. Keď už kríž po viacerých ťažkostiach stál, svätý Mikuláš opäť požiadal Zuzanu, aby na mieste ich stretnutia bola postavená kaplnka zasvätená Panne Márii. Na dôkaz ich stretnutia daroval Zuzane Mariánsku ikonu, ktorú mu mala dať miestnemu kňazovi. Zuzana ikonu zaniesla otcovi Rojkovičovi. Ten zvolal kurátorov, richtára, svedkov a spoločne dali ikonu do pokladnice, ktorú zamkli. Na druhý deň išla Zuzana na to isté miesto, kde ju už čakal svätý Mikuláš. Opäť jej daroval takú istú Mariánsku ikonu. Zuzana aj túto odniesla na faru. Otec Rojkovič zvolal kurátorov a svedkov. Otvoriac pokladnicu s úžasom zistili, že tam prvá ikona nie je. Táto udalosť im pomohla uveriť. Kaplnku postavili za pomoci pútnikov z celého Uhorska, z ktorých mnohí odchádzali z tohto miesta uzdravení.
 
Zostáva nám našu virtuálnu púť premeniť na skutočnú. Pridáte sa?
 
Sestra Katka