Jedná sa o službu v komunite

Advent vrcholí a do prípravy na príchod Pána sestry direktorky hosť don Turanský Štefan, sdb, pozýval zamyslieť sa nad službou predstavenej v komunite cez dokument Služba autority a poslušnosť.
 
Sestry si dávali odpoveď na otázku „Koho hľadáme?.“   A tiež „Ako Ho hľadáme?“- a  čo znamená hľadať Božiu vôľu. Don Štefan Viackrát zdôraznil, že sa jedná o službu komunite, aby ona potom mohla slúžiť Božiemu ľudu. „Z dekalógu dobrého riadenia komunity bol pre mňa silný bod – slúžiť komunite s Ježišovou „zásterou.“ Slúžiť, aby naše vzťahy neboli len funkčné a technické. Sv. Otec už vyhlásil za svätých niekoľko manželských párov. Vyvstáva otázka, kedy bude za svätú vyhlásená niektorá komunita zasvätených– okrem mučeníkov, zhodnotila formačné stretnutie jedna z účastníčok.
 
Popri počúvaní mali sestry direktorky dosť priestoru aj na podelenie sa v skupinách, ktoré boli  obohacujúce. Večer prišiel Ježiško s darčekmi – symbolicky im nimi naznačil, že máme byť Jeho „ľúbeznou vôňou.“  Vďaka patrí provinciálnej predstavenej Monike Skalovej i sestrám z rady, ako organizátorkám, ktoré účastníčky obohatili v info-bloku a zorganizovaním stretnutia.
 
Mária, fma