Novým provinciálom saleziánov je don Peter Timko

Bratislava, 13. decembra 2019 – Saleziáni dona Bosca na Slovensku už poznajú meno svojho nového provinciála. Bude ním don Peter Timko SDB (46). Hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime ho vymenoval do tejto úlohy vo štvrtok 12. decembra, na základe oboznámenia sa s mienkou slovenských saleziánov a po hlasovaní svojej rady. Provinciál je menovaný do svojho úradu na šesť rokov.

 

Don Peter Timko SDB má 46 rokov, je 18 rokov kňazom. Ako provinciál bude deviatym v histórii slovenskej provincie a druhým z generácie „ponovembrových“ saleziánov. V úrade vystrieda doterajšieho provinciála dona Jozefa Ižolda, ktorý viedol slovenskú provinciu saleziánov od júna 2014. Don Timko doteraz pôsobil v Poprade-Veľkej ako magister novicov. „Podporujme ho modlitbami, aby túto úlohu niesol vo viere, s pokojom a láskou. My všetci ho prijmime s otvoreným a synovským srdcom,“ napísal slovenským saleziánom pri oznámení menovania doterajší provinciál Jozef Ižold.

 

Životopis Petra Timka SDB

Don Peter Timko sa narodil 9. apríla 1973 a pochádza z obce Sedlice neďaleko Prešova. Po absolvovaní strednej školy vstúpil v roku 1992 do saleziánskeho noviciátu a prvé sľuby ako salezián zložil v konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade 14. augusta 1993. Filozofické štúdiá absolvoval v Nave v Taliansku, bol asistentom novicov, teologické štúdiá absolvoval potom v Turíne. Za kňaza bol vysvätený 5. mája 2001 v Žiline. Pôsobil v saleziánskych dielach v Námestove, v ponoviciáte Žiline, od roku 2006 študoval spirituálnu teológiu v Ríme. V roku 2008 sa stal členom provinciálnej rady saleziánov na Slovensku a v lete 2009 nastúpil ako 36-ročný do úlohy magistra novicov v Poprade-Veľkej, kde pôsobil až doteraz.

 

Doterajší provinciáli saleziánov od vzniku slovenskej saleziánskej provincie v decembri 1939:

† Jozef Bokor 1939-1968

† Andrej Dermek 1968-1981

† Jozef Kaiser 1981-1993

† Ernest Macák 1993-1999

Vladimír Fekete 1999-2005

Štefan Turanský 2005-2008

Karol Maník 2008-2014

Jozef Ižold 2014-2020

 

Slovenská provincia má aktuálne 196 spolubratov, ktorí pôsobia v 18 mestách Slovenska. Do slovenskej provincie patria aj dve komunity v Rusku a jedna v Azerbajdžane. V roku 2017 bol blahorečený slovenský salezián mučeník za duchovné povolania Titus Zeman. Slovenský salezián Vladimír Fekete, Apoštolský prefekt Azerbajdžanu, bol v roku 2018 menovaný za biskupa.

 

Rastislav Hamráček SDB, hovorca saleziánov

– – –
Kontakt:
hovorca@sdb.sk
Mobil: 0903 825 148

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk