Víkend sestier v permanentnej formácií

S pribúdajúcim vekom a ubúdajúcimi silami sme sa utvrdili, že tak, ako nemôžeme  byť bez jedla, nemôžeme byť ani  bez intenzívnej modlitby."

V Barcelone sa konalo stretnutie exalliev a exallievov

"Bolo pre mňa obohacujúce si uvedomiť, že sme súčasťou rodiny, ktorá má spoločné korene a cieľ"

V očakávaní budúcich dobier

"Čo som zistila v týchto dňoch, že mi robí radosť"

Krása počúvania

Je čas, aby sa rodičia i vychovávatelia zamysleli nad spôsobom sprevádzania mladých a cibrili svoju schopnosť autentického počúvania

Čas prešiel, ale púť zostáva v srdciach

GPS púť za moje povolanie v obrazoch

Čo sa deje v Laure

Novinky z našej mládežníckej organizácie, v ktorej rastieme spolu s mladými

Interjuniorát: Emócie v zasvätenom živote

"Nenesiem zodpovednosť za to, čo pociťujem, ale za to ako s tým naložím"

Obnovený Pánov príbytok

Dvere vynovenej kaplnky sú opäť otvorené pre všetkých, ktorí budú chcieť navštíviť Pána, najmä však pre domácu komunitu

Piaty pôstny balíček

Zastrešte nielen nás sestry, dievčatá vo formácii, ale aj šamorínskych mladých, aby sa mali aj naďalej kde stretávať a rásť

Podobenstvo o piatich staviteľkách

Áno, dejú sa zmeny a my sa radujeme v nádeji, aké to bude dobré a krásne, keď to bude