Víkend sestier v permanentnej formácií

Kňazský seminár v Nitre nám nanovo otvoril svoje pohostinné brány. Dvadsať zrelých sestier sa pod vedením sociálnej sestry Marty Andraščíkovej  víkend pred Veľkým týždňom  zamýšľalo nad svojou vernosťou a láskou. Týmto stretnutím sme zakončili sériu víkendoviek sestier v permanentnej formácií.
 
V dňoch 12.-14.apríla sme si prešli genézu duchovnej cesty od vyvolenia Pánom až po súčasnosť i tú spirituálnu, ktorá ide „od Boha k Bohu“. S pribúdajúcim vekom a ubúdajúcimi silami sme sa utvrdili, že „tak, ako nemôžeme  byť bez jedla, nemôžeme byť ani  bez intenzívnej modlitby.“ Vo veľkej vďačnosti za dar povolania a možnosti „spolupracovať s Pánom“ v jeho diele sme si uvedomili, že je dôležité stále viac opúšťať seba a dávať priestor Duchu.
 
Popri prednáškach sme mali možnosť aj na osobnú reflexiu či  návštevu  benediktínskeho kláštora pod Zoborom, ktorý je najstarším na Slovensku. Je miestom prvej nemocnice i lekárne na našom území. Žili tu aj prví slovenskí svätci Andrej – Svorad a Benedikt. Za zmienku stojí,  okrem iného tiež, že prvý preklad Biblie do slovenčiny tu urobil brat Hadvabný r. 1756. Za tak bohatý a plný víkend vieme len ďakovať – všetkým, ktorí nám ho umožnili.
 
sestra Mária Svoreňová