Piaty pôstny balíček

  • Pridané v: Fma
  • 7. apríla 2019
  • FMA

Konať dobro sa dá naučiť skrze konkrétne skutky, nie slová. Skutkami… 

14.marec 2017

 

Saleziánky v Šamoríne pôsobíme už aspoň 30 rokov, ale dom máme od roku …, v ktorom bývame dodnes. Dom sme rozšírili pred 10 rokmi  pretože prichádzalo stále viac mladých a aj prichádza. Priestory sú naplno využité nielen pre mladých, ale aj pre formáciu noviciek.

 

Ale strecha to nejako nedáva… Keď začne pršať je zaujímavé vidieť ako sestry zháňajú vedrá lebo zateká strecha a tak potom počúvame (ne)príjemné kvapkanie do vedier, ale stále lepšie ako by to malo tiecť na zem. A tak vidíme, že po látaní a plátaní, to chce už poriadnu zmenu strechy a zháňame peniaze na novú. Už máme nazbieraných 10.163€, ale do 22.000€ ešte dosť chýba ak môže tak pomôžte, prípadne posuňte ďalej.

Zastrešte nielen nás sestry, dievčatá vo formácii, ale aj šamorínskych mladých, aby sa mali aj naďalej kde stretávať a rásť.

 

Ak chcete prispieť finančnou čiastkou v rámci pôstu, číslo účtu je:

SK 80 7500 0000 0040 0786 8759

Do správy prosím napíšte “Strecha”.

Ak sa chcete o komunite v Šamoríne dozvedieť viac, napíšte na slkfma@nextra.sk

Ďakujeme!

 

Anna Jaňáková

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk