Čas prešiel, ale púť zostáva v srdciach

Dievčatá z celého Slovenska na „Púti za moje povolanie“ dostali veľa impulzov do svojho života a to vďaka miestam bohatým na saleziánsku charizmu don Bosca a Márie Mazzarellovej, ktoré im primerane dávkoval tím sestier GPS.  Na sociálnej sieti zverejnili obrazovú prehliadku zážitkov, ktoré zostávajú hlboko v srdciach.
 

Prvá časť: Padova a Mornese


 

Druhá  časť: Mornese (Uličky Mornese dôležité v živote Main, farský kostol, obnova krstných sľubov, kolégiu)


 

Tretia časť: Mornese (rast inštitútu, Misijný rozlet FMA, listy matky, Roverno, rozlúčka v Mazzarelli)


 

Štvrtá časť: Turín- Valdocco (s Pomocnicou- bazilika, nemocnička sv. Filomeny, Cottolengo, Consolata, mesto)


Zdroj: GPS
Foto: Nikola Mihalčinová