Víkend vďačnosti saleziánok v Tatrách

„To čo potrebujeme v komunitách je objaviť dary, zdroje ktoré má každá. Ďakovať za ne a vedieť ich aj oceniť"

Si blahoslavený

Aby sme mocne verili, aj keď sme nevideli a boli tak blahoslavení

Skončila sa Provinciálna kapitula saleziánov

"Tá práca uvažovania nad mladými, nad profilom saleziána, nad laikmi, že o tom diskutujeme, rozmýšľame, rozprávame, to nie je zbytočné"

Medzi nami dievčatami

Sebapoznanie, prijatie identity ženy a cesty vyzrievania, čistota, plánovanie rodičovstva, tieto hlavné body tvorili dialóg s hosťom dievčenského strediska Laura v Trnave.

Stretol sa pracovný tím Artteo

"Chceli by sme vyjsť aj na okraj, k umelcom, mladým, neveriacim, vychádzať zo stretnutia s Ježišom, z Božieho slova, spoločne ako skupina, ale aj každý sám tam, kde pôsobí a pokračuje vo svojej tvorbe"

Veľkonočná radosť

V komunite sestier na veľkonočný pondelok sa ozývalo v celom dome neutíchajúce zvonenie

Počúvanie ako rozlišovanie, ktoré má dopad

Dobré počúvanie môže v mladom človeku podporiť schopnosť rozlišovať, pretože ho povzbudzuje, aby premýšľal sám za seba

Prázdny hrob

Komentár k Božiemu Slovu prvej Veľkonočnej nedele

Združenie Márie Pomocnice oslavuje

ADMA si už 150 rokov ctí Eucharistiu a Pannu Máriu a ponúka svojim členom cestu posväcovania a apoštolátu v duchu dona Bosca

Alessandra Smerilli vymenovaná do vedenia štátu Vatikán

Inštitút Dcér Márie Pomocnice víta toto nové vymenovanie sestry saleziánky a ďakuje pápežovi Františkovi za dôveru