Dni autentického bratstva FMA a SDB

Pred  týždňom sme publikovali článok o Európskom seminári ACSSA, združenia saleziánskych historikov. Boli to nielen dni vedeckého seminára ale dni autentického bratstva FMA a SDB,“ povedal  salezián zo Španielska Joaquín Torres. Aby sme vytvorili celkový obraz stretnutia a zachytili atmosféru, či prínos seminára, niektorým účastníkom sme položili otázky.
 
Ako vidíte tému  seminára?
Mons Alojz Kothgasser, SDB emeritný biskup Insbrucku a  arcibiskup Salzburgu: Je to veľmi dôležitá téma. Som vďačný, že môžem počuť toľko životných príbehov členov saleziánskej rodiny z celej Európy. Je veľmi zaujímavé vidieť, ako v rozličných časoch sa rozvíjajú saleziánske aktivity prostredníctvom osobností, ktoré sú nositeľmi charizmy, ktoré vstupujú do horizontu spirituality a pastoračnej pedagogiky a saleziánskej histórie.
 
Ktoré osobnosti, ktoré ste osobne stretli, Vás najviac obohatili?
Mons Alojz Kothgasser, SDB: Bolo to viac osôb, ktoré ma obohatili. Predovšetkým slovenskí spolubratia saleziáni. Poznal som Antona Hlinku, SDB, ktorý bol mojím profesorom filozofie. Bol to on, ktorý mi otvoril horizont filozofie v skutočne univerzálnej šírke. Otvoril mi horizonty reality Boha uprostred ťažkých časov, v ktorých žil. Mal veľký vplyv na nás saleziánskych klerikov filozofov v Unterwaltersdorfe, kde prednášal filozofiu. Mal úžasnú schopnosť nadviazať a udržať si osobný vzťah. Žil to, čo vyučoval.
Druhý bol Jozef Privoznik, SDB, ďalší filozof, ktorého som vždy obdivoval, pretože dokázal sprostredkovať klerikom náročné filozofické témy Kanta,  Hegela. Dokázal rozlíšiť ich jedinečnosť a tak ich sprostredkovať, že sme boli schopní pochopiť, čo títo veľkí muži chceli komunikovať. Mal  mimoriadnu schopnosť metodologickú, pedagogickú i didaktickú.
A napokon to bol veľký exegéta na saleziánskej univerzite UPS v Ríme Jozef Heriban, SDB. Títo saleziáni boli veľkí pedagógovia, mali obdivuhodnú schopnosť používať didaktiku, pomocou ktorej dokázali stavať mosty s nami mladými, aby sme chápali a pochopili to, čo je potrebné  na životnej ceste.
 
Aký dôležitý odkaz by ste pre nás na Slovensku chceli zanechať?
Mons Alojz Kothgasser, SDB: Je dôležité, aby zo strany FMA, SDB aj ASC boli niekoľkí, ktorí sa venujú štúdiu histórie na Univerzite. Je  dôležité, aby sme boli  presvedčiví na základe svojich odborných výskumov. Je potrebné byť pripravení kvalitne, odborne a do hĺbky študovať rozvoj v saleziánskej rodine v Európe aj na Slovensku, lebo tu bola epocha, v ktorej to nebolo možné. Teraz je to možné, dnešný seminár je  bod, od ktorého sa môže začať. Zdá sa mi to veľmi dôležité, aby predstavení našli osobnosti, ktoré sa budú venovať hlbokému štúdiu a potom budú schopní komunikovať výsledky svojho bádania. My saleziáni máme veľké pokušenie len sa vrhnúť do práce s mládežou, ale my potrebujeme aj osobnosti, ktoré sa venujú vedeckej práci. Najmä tej, ktorá je pre nás dôležitá: teológia, pedagogika, spiritualita, saleziánska história. Je potrebné vytvoriť equipe: histórie, spirituality, pedagogiky, salezianity, prehĺbiť štúdium vlastnej provincie. A postupne vytvoriť medzinárodnú spolupráca na tomto poli.
 
Aký bol prínos seminára?
Sr. Malgorzata Lukawska, FMA Poľsko. Tento seminár je veľmi užitočný, dôležitý nielen z hľadiska vedeckého, historického, ale aj z hľadiska toho, ako sa rozvíjala saleziánska charizma vo vnútri komunít. Existovali osobnosti, ktoré nie sú veľmi známe, ktoré hľadali a našli svoju cestu, ako niesť charizmu ako poklad, ako hodnotu, ako cestu, ktorá vedie k šťastiu a k osobnému rozvoju.
 
Stretla si tu osobu, ktorá Ťa obohatila?
Sr. Malgorzata Lukawska, FMA : Oslovila ma skúsenosť a príbeh slov. FMA. Je to silná vec: mať nádej, keď nebola možnosť žiť slobodu, nebola perspektíva rozvíjať apoštolát. Napriek tomu, ony sa snažili hľadať vlastnú cestu ako realizovať svoje saleziánske povolanie. A nebolo to len krátke obdobie 2 mesiacov, 2 rokov a nikto nevedel, koľko potrvá toto temné obdobie …a ony nielen svoje povolanie realizovali, ale boli schopné prijať dievčatá, ktoré chceli a túžili žiť takým istým spôsobom. Treba ďakovať Bohu, že im dával múdrosť a silu do sŕdc.
 
Ktoré z navštívených miest Ťa najviac oslovilo?
Sr. Malgorzata Lukawska, FMA : Devín, veľmi výrečný pamätník, ktorý oslovuje jednoduchým spôsobom: brána, diery od guliek, zoznam mien zastrelených ľudí, ktorí túžili po slobode.
 
Ako historička, čím sa cítiš obohatená?
Sr. Malgorzata Lukawska, FMA : Z hľadiska metodologického, našla som spôsob, ako synteticky písať životné príbehy, biografie. Oceňujem aj aspekt didaktický, ktorý predstavil historik Neupauer v práci s mladými, v rámci projektu: Nenápadní hrdinovia. Je to dôležité nielen z hľadiska apoštolátu, ale aj v našich komunitách žijú veľakrát nepoznané, neznáme osoby ako nenápadní hrdinovia. My veľakrát hľadáme veľké akcie, veľké gestá či sústreďujeme sa na slávne osobnosti, ale sú prípady, kde hrdinsky niekto nenápadne pomohol, ponúkol srdce, spolu zdieľal ťažkosti iných.
 
Stretol si počas týchto dní osobnosť, ktorá Ťa niečím oslovila?
Prof Bogdan Kolar, SDB Slovinsko: V rokoch 1970 mal som možnosť stretnúť sa s mnohými slovenskými saleziánmi, keď prichádzali k nám organizovať prázdniny pre chlapcov, ktorí pochádzali z Vojvodiny. My domáci sme ich obdivovali, s akým odhodlaním hľadali povolania k zasvätenému životu medzi mladými zo slovenských rodín. Mali sme veľa  možností vidieť ako pracovali, bola to úžasná a odvážna činnosť. Myslím, že povolania, ktoré dnes majú, pochádzajú z tohto obdobia.
 
Ako ste vnímali Európsky seminár?
Prof.Atilio Piovano Taliansko: Bolo to pre nás veľkým darom, keď sme boli pozvaní prezidentom ACSSY Františkom Mottom, SDB, zúčastniť sa tohto seminára a predniesť príspevok o sal. hudobníkovi Giovanni Pagella /1872-1944/. Som historik hudby, učím na konzervatóriu. Na tomto seminári sme sa dozvedeli o mnohých pre nás neznámych osobnostiach saleziánskej Európy. Sú to úžasné postavy, ktorých životné príbehy nás veľmi oslovili. Fascinovali nás nielen osobnosti z prednášok, ale predovšetkým mučeník Titus Zeman. Bola to pre nás veľmi silná skúsenosť, že sme sa mali možnosť dozvedieť o skutočnej realite komunistickej diktatúry na Slovensku, dojímavé bolo svedectvo jeho synovca M. Radošinského a návšteva hrobu bl. Titusa Zemana.
Dávam slovo manželke, Don Boscovi ďakujeme za našu formáciu, za všetko. Cinzia je architektka a moja vzácna spolupracovníčka v mojom živote.
 
Cinzia Burzi (manželka Prof.Atilio Piovano): spoznala som sa s Atiliom v oratoriu sal. univerzity Crocetta v Turíne pred 40 rokmi. Celý náš život je spojený s týmto prostredím. Som veľmi vďačná za možnosť zúčastniť sa seminára, veľmi ma tieto dni obohatili. Spoznala som mnoho osobnosti zo sal prostredia, cez ktoré som pochopila, aké je  účinná sila Ducha, ktorú dostali tieto sestry a bratia, ktorí dokázali veľké veci, nenechali sa zastrašiť ťažkosťami. Bude to pre mňa vždy modelom ako sa dajú zdolať mnohé malé veci a úlohy každodenného života rodiny.
Vybraná téma seminára je veľmi obohacujúca vzhľadom na miesta, ktoré sme navštívili. Na Devíne sme videli pamätník postavený na pamiatku obetiam komunistického teroru. Bola som dojatá, keď som si spomenula na osudy rehoľníčok, ktoré boli vláčené po táboroch.  Sila  sestier spočívala v jednote. Slovenské rehoľníčky žili spolu a boli jednotné. Komunistickí sluhovia  ich držali zatvorené pred verejnosťou, aby sa nestýkali s ľuďmi a nemali na nich vplyv. Pochopila som, že aj napriek mnohým ťažkostiam v sústreďovacích  táboroch, predsa  bolo výhodou, že boli spolu a  snažili  sa vychádzať si v ústrety a navzájom si pomáhať, podporovať sa a to im dávalo silu prekonať útlak a nespravodlivosť. Pre mňa toto zostane ako príklad sily aj v rodinnom živote. Lebo len spolu a vo vzájomnej jednote je možné prekonávať životné ťažkosti.  Tieto dni boli pre nás dňami vnútorného obohatenia aj rastu.
 
Ktorý z účastníkov seminára ťa oslovil a prečo?
Sr Kamila, Slovensko: Veľmi ma oslovil mladý  historik František Neupauer, PhD , ktorý v práci s mladými v rámci projektu: Nenápadní hrdinovia objavil cestu, spôsob spolupráce mladých so staršou generáciou na základe vyrozprávania vlastných osudov. Nenápadní hrdinovia, toto občianske združenie usporadúva už 10 rokov konferencie pre učiteľov a študentov a nabáda ich, aby vo svojom okolí objavovali inšpiratívne osobnosti, ktoré  svojimi postojmi i obetami sa pričinili o prinavrátenie slobody. Je to úžasné spojenie dvoch fenoménov: histórie a výchovného pôsobenia. Mladí ľudia  v rámci tohto projektu sa stávajú protagonistami „ mladými bádateľmi, historikmi“, ktorí pri stretnutí s konkrétnymi svedkami sa dotýkajú histórie svojej krajiny, svojej rodiny, svojho okolia a  buduje sa ich historická a spoločenská uvedomelosť. Táto ich vedie k budúcej angažovanosti  ako občanov aj ako kresťanov. Je to veľmi vzácny projekt ako ušitý pre nás saleziánky v dobe, keď sa stráca cit pre vďačnosť voči tým, čo nás predišli.
 
Myšlienka usporiadať seminár v Bratislave vznikla z túžby členov ACSSA navštíviť Slovensko ako krajinu, ktorú hoci sú historici, poznali veľmi málo a chceli ju spoznať. Program spoluvytvárali členovia predsedníctva ACSSA v spolupráci so slovenskou Provinciou FMA a historickou komisiou Inštitútu FMA.
 
Medzi 48 účastníkmi seminára boli prítomné sestry saleziánky: PhDr Kamila Novosedlíková, a  Adriána Sárközyová PhD, ktoré  predstavili niektoré  významné osobnosti slovenských FMA. Príspevok za saleziánov predniesol don Milan Urbančok, PhD. Prof. Emília Hrabovec,Phd, predstavila  historicko-cirkevný kontext Slovenska od prvého povojnového obdobia do roku 1990,  František Neupauer, PhD predstavil občianske združenie Nenápadní hrdinovia. Osudy bl. Titusa Zemana prerozprával Ing. Michal Radošinský.
 
PhDr Kamila Novosedlíková, FMA