Priblížil sa k nám Ježiš

„Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ (Lk 24, 32)
Druhý novembrový víkend, 9.-11. novembra, sa u našich sestier saleziánok  v Michalovciach uskutočnil kurz s názvom „EMAUZY – priblížil sa k nim Ježiš“. Cieľom tohto kurzu bolo spoznávanie a objavovanie krásy Svätého Písma.
Začali sme v piatok mládežkou u saleziánov, po ktorej sme sa presunuli k sestrám. Tam už na nás čakali naši hostia: sr. Marika a manželia Majka a Paľo. Spolu sme sa pomodlili v kaplnke a prečítali si úryvok z Písma o emauzských učeníkoch, ktorý nás sprevádzal počas celého víkendu. Potom sme sa pustili do večere, pri ktorej sme mali možnosť navzájom sa spoznať. Večer sme sa rozprávali o tom, aká je podľa nás Biblia a tiež sme zistili, že prvá historická postava v nej je Abrahám. Ukázali sme si Svätú zem, po ktorej putoval a dozvedeli sme sa, aké náboženstvá, rastliny a historické mestá sa nachádzajú v dnešnom Izraeli.
V sobotu ráno nám po modlitbe a raňajkách Majka s Paľom predstavili symboly Svätého Písma a samy sme sa pokúsili nájsť aj svoj osobný symbol. Po tejto prednáške sme sa rozhodli pomôcť sestrám pri zveľaďovaní strediska. Pohrabali sme lístie na zadnom dvore i pred domom a pozberali sme orechy. Potom sme sa uzimené vrátili späť dovnútra na ďalšiu prednášku. Sestra Marika nám rozprávala o našom srdci a taktiež nám vysvetlila, čo je to ticho, aké sú jeho úrovne a ako ho dosiahnuť. Mali sme možnosť si to aj vyskúšať a stráviť chvíľu ticha s Pánom. Nasledovala svätá omša a po nej chutný obed. Po krátkom oddychu sme sa spolu pomodlili ruženec a pokračovali v oboznamovaní sa s Bibliou. Preskúšali sme sa zo znalostí biblických kníh a dozvedeli sa o rôznych knihách, ktoré opisujú alebo vysvetľujú Sväté Písmo. Neskôr sme si povedali sedem pravidiel pri čítaní Biblie, ktorými knihami je dobré začať a ako ju čítať pravidelne. Potom sme si viackrát prečítali prológ k Jánovmu evanjeliu a snažili sme sa čo najviac si z neho zapamätať. Za úlohu sme tento úryvok mali spracovať na papier akýmkoľvek spôsobom. To sa nám páčilo asi najviac. Niektoré kreslili, niektoré písali, iné to celé skombinovali. Naše krásne práce sme si neskôr prezerali a navzájom vysvetľovali. Po tejto aktivite sme sa s radosťou pobrali na večeru, po ktorej nás čakala krásna adorácia. Večer sme si pozreli film o sv. Františkovi a sv. Kláre a unavené sa pobrali do našich spacákov.
V nedeľu sme vstali o čosi skôr, pretože sme chceli stihnúť ešte jednu prednášku sr. Mariky. Vysvetľovala nám dejiny spásy a súvislosti medzi knihami Starého zákona. Taktiež sme si povedali niečo o liturgickom roku a o liturgických čítaniach a spoločne sme sa vybrali na svätú omšu. Po nej sme sa poďakovali našim hosťom a vyprevadili ich na cestu. Rýchlo sme upratali a vydali sme sa domov s Jeho Slovom v srdci.
Viera Vasiľová
foto: Laura – Michalovce