Animák o sv. Františkovi Saleskom

Bohatý týždeň na animátorské skúsenosti a zážitky

Poznávali kráľovnú Ester

Diali sa zázraky, také malé

Home párty u sestier

Mladí animátori a fašiangová veselica

Na miesta nové

Nový termín, nové prihlasovanie

"Biely dym" zavial nad hotelom Satel v Poprade

Nová provinciálna rada ASC

Bohate stretnutie exalliev

S optimistickým pohľadom na zajtrajšok

Misie na štátnej škole

Boh nás miluje v takom stave, v akom sa aktuálne nachádzame

Juniorské stretnutie hodné olympiády

Mladé sestry pokračovali aj v novom kalendárnom roku vo svojich formačno - študijných stretnutiach. Tento raz s témou poslušnosť, ktorá dala zabrať – možno viac než olympiáda.

Gymnazisti povedali „ÁNO“ životu

Hlavný organizátor národných pochodov za život na besede

Zomrela saleziánka Estrella Castalone

Bojovníčka proti obchodovaniu s ľuďmi