Na miesta nové

Nie je ľahké rozhodnúť sa v povolaní, a nie je ľahké rozhodovať sa samej. Preto ti ponúkame možnosti prejsť túto cestu hľadania aj s rovnako hľadajúcimi cez kurzy o rozlišovaní povolania s názvom GPS.
Cieľom kurzov je spoločne vytvoriť priestor pre účinnejšie naslúchanie svojmu srdcu, a tak napomôcť ceste rozlišovania a sprevádzania akéhokoľvek povolania. Dievčatá sa bližšie pozrú na manželské, rehoľné a laické povolanie.
Kurzy prebiehajú v rodinnej atmosfére a prostredí, kde sa dievčatá môžu cítiť slobodne a otvorene.
Najbližší kurz: 16.-18.3. 2018, Slávnické Podhorie, dievčatá od 17 rokov

Prihlásiť sa dá do 12.3. 2018
[contact-form-7 id=“4580″ title=“GPSka“]