Juniorské stretnutie hodné olympiády

Bratislava, 11.2.2018  Druhý februárový víkend hostilo hlavné mesto medzinárodnú delegáciu mladých saleziánok z Čiech aj Slovenska (samozrejme nezabúdame ani na Azerbajdžan). Dôvodom však nebola olympiáda, ale formačné stretnutie, aj keď formačný víkend večer otvoril otvárací ceremoniál z PyeongChangu.
Juniorky sa počas tretieho stretnutia v tomto školskom roku venovali sľubu poslušnosti. Na stretnutí zastúpila slovenskú provinciálku jej vikárka sr. Monika Skalová a ponúkla sestrám podnetné impulzy k prežívaniu tohto sľubu. „Nový Zákon je napísaný ohňom Ducha na tabuliach nášho srdca. Je to niečo intímne, hlboké, hebké.. Ježiš nás pozýva prejsť od príkazov k intímnemu vzťahu s Ním“ povzbudila sr. Monika.
Krásne sobotné popoludnie využili niektoré sestry na „výbeh“ na Hlbokú, kde zverili svoje povolanie Panne Márii. Hlavnú študijnú časť viedla sr. Michaela Pitterová, odborníčka na kanonické právo a spoločne sa zamýšľali  nad kanonickými aspektmi sľubov. „Kódex kanonického práva len vymedzuje mantinely, ale nestačí ich len neprekračovať, aby ma priviedli k svätosti. Láska totižto ide nad pravidlá, ale neruší ich“ zdôraznila sr. Miša. Zanietenú diskusiu okrem iného rozprúdili aj viaceré otázky zo života komunity.
Stretnutia sú tento formačný rok obohatené o prítomnosť dvoch českých junioriek, ktoré sa pridali k štrnásť člennej slovenskej skupine.  „Ja tam chodím hlavně kvůli společenství. Samozřejmě i přednášky jsou ok a obohacující a patří to k tomu, ale nejvíc se obohatím sdílením a přítomností se sestrami zo Slovenska. Bylo zajímavé se společne bavit o poslušnosti a Boží vůli“ zhrnula sr. Jana Marková z CEL.
-merygregy-